Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

WOLA SPORTS CENTRE

Ewa Peplinska

Abstract

The theme of the project is the Sports Centre in Warsaw, in the central part of the Wola district. The concept is to create a building that will serve as a sport facilities for the existing stadium and will also be an attractive, open place to residents of Wola, as a place for active leisure. The facility includes sports hall, multi-purpose room, cafe, administrative space and technical rooms. The whole building is divided into two parts - the first, opening up to the stadium with the extended form of oblique terraces, and the second, which is a compact solid, containing the typical sport functions. Both parts are connected on the first floor level, what defines the passage leading to the park between them. The key issue of the project is to create observation decks, which sport fans and users of the park could freely use. Project location is not accidental – on the area of the plot works Wola Workers Sports Club Olimpia Warszawa (since 1975). In the mid-90s expansion of the existing stadium was planned, but due to the lack of greater success and financial condition only two stands were build. Currently, despite the fact that football matches are taking place, a large part of the plot is left without a function. The area is used as a marketplace during the weekends. The location is ideal for the sport complex to satisfy the needs of the inhabitants of Wola. Functional layout of the proposed facility can be subdivide into the different floors. The division of the building into two blocks is designed to separate areas for athletes from places for spectators. In the public area, on the ground floor, there is a cafe with kitchen facilities, cloakroom, reception, toilets and sport gear rental. Centrally located is glazed green patio with a tree. On the first floor a recreation space and stands for spectators are located. On the second floor are offices of the sport club and exit to the terraces, which opens up to the view of the playing fields and the panorama of the park. Sports zone is located on the ground floor with the complex of the seven locker rooms with showers, sports hall with a basketball court designed in the FIBA standard and located on the first floor rooms for trainers, judges, a small multi-purpose hall and a gym with a locker rooms for women and for men. The project of the sports centre also envisages development of the area - from the north: park which highlights the link between a plot and the park Moczydło, south: additional sport features, among others various sports fields and parking for outside users. Wola Sports Centre is designed to promote physical activity among residents of Wola and combine sports facilities already existing in the immediate area, while remaining in the integration with the surrounding greenery of park.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Peplinska (FA) Ewa Peplinska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
WOLSKIE CENTRUM SPORTU
Supervisor
Małgorzata Nowak-Janicka (FA) Małgorzata Nowak-Janicka,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001396/L
Reviewers
Małgorzata Nowak-Janicka (FA) Małgorzata Nowak-Janicka,, Faculty of Architecture (FA) Grzegorz Stiasny (FA) Grzegorz Stiasny,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
sport, centrum, wola, aktywność, rekreacja, park
Keywords in English
sport, centre, wola, activity, recreation, park
Abstract in Polish
Tematem projektu jest ośrodek sportowy na terenie Warszawy, w centralnej części dzielnicy Wola. Koncepcja zakłada stworzenie budynku, który będzie pełnił funkcję zaplecza sportowego dla istniejącego stadionu oraz atrakcyjnego i otwartego dla mieszkańców Woli miejsca aktywnego spędzania czasu. W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia hali sportowej, sali wielofunkcyjnej, kawiarni, przestrzeni administracyjnej oraz techniczno-gospodarczej. Całość budynku podzielona została na dwie części - pierwsza, otwierająca się na stadion, o rozbudowanej formie skośnych tarasów, oraz druga, będąca zwartą bryłą, zawierającą w sobie funkcje typowo sportowe. Obie części bryły łączą się na poziomie pierwszego piętra, wyznaczając pomiędzy sobą przejście prowadzące do parku. Kluczowym zagadnieniem projektu było stworzenie tarasów widokowych, z których kibice oraz użytkownicy parku mogliby swobodnie korzystać. Lokalizacja projektu nie jest przypadkowa – na terenie działki funkcjonuje od 1975 roku Wolski Robotniczy Klub Sportowy Olimpia Warszawa. W połowie lat 90. planowano rozbudowę istniejącego stadionu, jednak ze względu na brak większych sukcesów oraz sytuację finansową zbudowano jedynie dwie trybuny. Obecnie, pomimo rozgrywających się tam meczy piłkarskich, spora część działki ma charakter nieużytkowy. Teren wykorzystywany jest podczas weekendów jako targowisko. Lokalizacja idealnie nadaje się pod kompleks sportowy odpowiadający potrzebom mieszkańców Woli. Układ funkcjonalny projektowanego obiektu można rozłożyć na poszczególne piętra. Podział budynku na dwie bryły pozwolił na wydzielenie stref dla sportowców oraz osobnych, ogólnodostępnych dla widzów. W strefie ogólnodostępnej parteru znajdują się kawiarnia z zapleczem kuchennym, szatnia, recepcja, toalety oraz wypożyczalnia sprzętu. Centralnie umieszczone zostało przeszklone patio zielone. Na pierwszym piętrze zlokalizowana przestrzeń rekreacyjna oraz trybuny dla widzów. Drugie piętro mieści w sobie pomieszczenia biurowe zarządu klubu oraz wyjście na tarasy widokowe, z których rozciąga się widok na płytę boiska oraz panoramę parku. Strefy sportowe to umieszczone na parterze siedem zespołów szatni z natryskami, hala sportowa mieszcząca w sobie boisko do koszykówki w standardzie FIBA oraz znajdujące się na piętrze pokoje trenerskie, sędziowskie, mała sala wielofunkcyjna oraz siłownia z szatnią damską oraz męską. Projektowane centrum oprócz ośrodka sportowego zakłada również zagospodarowanie terenu – od północy założenie parkowe podkreślające związek działki z parkiem Moczydło, od południa dodatkowe funkcje sportowe, m.in. różne boiska oraz parkingi zewnętrzne dla użytkowników. Wolskie Centrum Sportu ma promować aktywność fizyczną wśród mieszkańców Woli, łączyć istniejące w najbliższym obszarze obiekty sportowe, przy jednoczesnym pozostawaniu w integracji z otaczającą zielenią parkową.
File
  • File: 1
    255836opis_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11032

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5fcbe24313584960aaae3f9e47b4ea2a/
URN
urn:pw-repo:WUT5fcbe24313584960aaae3f9e47b4ea2a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page