Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of selected structural elements of a residential building with reinforced concrete structure

Karolina Anna Niedziółka

Abstract

The subject of diploma work is a design of chosen structural elements of multi-family residential building with an underground garage. Calculations were made for one example of every construction element in the building, that is: slab, beam, column, foundation heel and stairs. The beginning of the work is a theory about characteristics of concrete and its most important features, concrete’s advantages and disadvantages, its use and examples of realization, the method of limit states and reinforced concrete structures. In the next point of the work is technical description which includes a general description of designed object, soil and water conditions, combination of area and volume of building and fire precautions. The next part is a list of the loads affecting the structure for example snow load, wind load, loads of slabs and variable loads. Last part presents the static and strength calculations, the results of which were obtained with Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017. The design of the reinforcement of these elements was obtained in the traditional way - by manual calculations. In every section were putted: static scheme, load combinations, results of static calculations and dimensioning of reinforcement and check limit state of serviceability. To the diploma work were attached architectural drawings: repetitive floor plan and vertical section, repetitive floor slab, construction drawings of elements: slab, beam, column, foundation heel and stairs. Structural drawings were made by using Autodesk AutoCad 2016. All of the calculations were made by Mathcad Prime 4.0 and Microsoft Excel 2019.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Anna Niedziółka (FCE) Karolina Anna Niedziółka,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowej
Supervisor
Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
177+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5314
Reviewers
Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja żelbetowa, strop słupowo-belkowy, obciążenie, kombinacje obciążeń, stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowalności, strop, belka, słup, stopa fundamentowa, schody
Keywords in English
reinforced concrete structure, serviceability limit state, load, load combinations, ulitimate limit state, column, floor, slab, foundations, beam, stairs
Abstract in Polish
Tematem pracy jest projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym. Obliczenia zostały wykonane dla każdego rodzaju konstrukcji, tj. dla stropu powtarzalnego o konstrukcji słupowo – belkowej, najbardziej wytężonej belki i słupa, stopy fundamentowej oraz schodów. Początek pracy to wstęp teoretyczny, w którym została omówiona charakterystyka betonu wraz z najważniejszymi jego cechami, wady i zalety konstrukcji żelbetowych, ich zastosowanie wraz z przykładowymi realizacjami, metoda wymiarowania Stanów Granicznych oraz zasady zbrojenia konstrukcji żelbetowych. W kolejnym punkcie pracy umieszczony został opis techniczny, w którego skład wchodzi ogólny opis, zestawienie powierzchni, warunki gruntowo – wodne, opis elementów a także ochrona przeciwpożarowa. Zaraz po opisie technicznym zostały zebrane obciążenia, z wyszczególnieniem na obciążenia śniegiem, obciążenia wiatrem, obciążenia poszczególnych stropów i przedstawione obciążenia zmienne. Następne rozdziały przedstawiają obliczenia statyczno – wytrzymałościowe, których wyniki zostały uzyskane przy pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017. Wymiarowanie zbrojenia tych elementów w sposób tradycyjny. W każdym z rozdziałów przedstawiających obliczenia dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych uwzględniono punkty: schemat statyczny, kombinacje obciążeń, wyniki obliczeń statycznych oraz wymiarowanie zbrojenia i sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności. W pracy zostały umieszczone rysunki architektoniczne tj. rzut kondygnacji powtarzalnej oraz przekrój przez budynek, rzut powtarzalnej płyty stropowej, zbrojenie powtarzalnej płyty stropowej, zbrojenie belki, zbrojenie słupa, zbrojenie stopy fundamentowej oraz zbrojenie schodów. Rysunki konstrukcyjne zostały wykonane za pomocą programu AutoCad2016. Przy wykonywaniu obliczeń towarzyszyły programy: Mathcad Prime 4.0 oraz Microsoft Excel 2019.
File
  • File: 1
    praca_inz.-Niedziolka_Karolina-276590.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29907

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5fc3c39cb6724763a9802c74efcda677/
URN
urn:pw-repo:WUT5fc3c39cb6724763a9802c74efcda677

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page