Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Shape reconstruction using structured light

Jan Antoni Sarnecki

Abstract

The following graduation work presents shape measure and reconstruction system. It consists of camera, projector, calibration program and a program processing input data to obtain image depth map. In the first part of graduation work the purpose of research is to introduce the issues concerning processing the image of structured light illuminated object. Method designed to obtain phase map will be discussed. There will be performed the comparison of two methods to acquire unwrapped phase map which enables to reconstruct shape of the object. There will also be included research focused on the impact of conditions during the proces of creating the image on the final appearance of the reconstructed model. In the second part of the following work the issue of projector-camera calibration will be introduced. It will lead to test the results of operations performed by a program, which enables to obtain the translation of pixel coordinates in image onto the actual (x,y,z) coordinates. The process of system integration leading to obtain spatial information will be discussed. The output of the system is a depth map of the object accompanied by 3D coordinates of the selected point.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Antoni Sarnecki (FEIT/MO) Jan Antoni Sarnecki,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rekonstrukcja kształtu za pomocą światła strukturyzowanego
Supervisor
Piotr Garbat (FEIT/MO) Piotr Garbat,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Szostak (FEIT/MO) Sławomir Szostak,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Garbat (FEIT/MO) Piotr Garbat,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
światło strukturyzowane, przetwarzanie obrazów, kalibracja
Keywords in English
structured light, image processing, calibration
Abstract in Polish
W niniejszej pracy dyplomowej zaprezentowana została propozycja systemu pozwalającego odtworzyć kształt obiektu za pomocą światła strukturyzowanego. Składa się on z kamery, projektora, programu kalibracyjnego oraz programu przetwarzającego dane wejściowe na obraz mapy głębi. Celem pierwszej części pracy jest przybliżenie zagadnień dotyczących przetwarzania obrazów obiektu oświetlonego światłem strukturyzowanym. Omówiona zostanie metoda umożliwiająca otrzymanie mapy fazowej obrazu oraz przeprowadzone zostanie porównanie dwóch metod uzyskania ciągłej mapy fazowej, pozwalającej ostatecznie odwzorować kształt fotografowanego obiektu. Zbadany zostanie także wpływ warunków podczas pobierania obrazu na ostateczny wygląd odtworzonego modelu. W drugiej części przedstawione zostanie zagadnienie kalibracji pary projektor-kamera. Następnie przeprowadzony zostanie test wyników działania programu kalibracyjnego, co pozwoli uzyskać współrzędne pikseli w obrazie odpowiadające rzeczywistemu położeniu punktu w przestrzeni 3D. Omówiony zostanie również proces integracji systemu prowadzący do uzyskania informacji przestrzennych o badanym obiekcie. Wynikiem działania systemu jest mapa głębi z obrazowanym obiektem wraz z wyświetleniem współrzędnych w trzech wymiarach wybranego punktu.
File
  • File: 1
    Jan_Sarnecki_Praca_Inzynierska_261363.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36059

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5f87f81335594ab8992ab209e910a9f7/
URN
urn:pw-repo:WUT5f87f81335594ab8992ab209e910a9f7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page