Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of a tool converting animations from ArcScene into video format used by Dreamoc holographic display

Mateusz Jarosław Białek

Abstract

This work presents the process of creating the tool that allows to perform half-automatic conversion of animations prepared in ArcScene into video format used by the holographic display Dreamoc. It describes the meaning of a word “holography”, explains the mechanism device uses and its physical construction as well as lists other devices that are trying to create illusion of third-dimensional videos or animations. Process of conversion was analyzed pointing out potential problems that may be encountered during implementation of the tool in the programming environment. This thesis describes practical implementation of the tool that ended creating two smaller add-ins used in ArcScene and Sony Vegas Pro 13. According to tests that were performed and analyzed, the tool that has been created fulfills criteria stated in the beginning of this work. The effects of the software are satisfactory and highlight the characteristics of image projection on Dreamoc which emphasizes the advantages of this solution.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Jarosław Białek (FGC) Mateusz Jarosław Białek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie narzędzia konwertującego animacje z ArcScene do formatu wideo używanego przez projektor Dreamoc
Supervisor
Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geoinformatyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Paweł J. Kowalski (FGC/DC) Paweł J. Kowalski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
animacje, Dreamoc, ArcScene, Pepper’s Ghost, holografia
Keywords in English
animations, Dreamoc, ArcScene, Pepper’s Ghost, holography
Abstract in Polish
Praca przedstawia proces tworzenia narzędzia umożliwiającego częściowo automatyczną konwersję animacji z programu ArcScene do formatu wideo używanego w projektorze holograficznym Dreamoc firmy Realfiction. W pracy wyjaśniono znaczenie słowa „holografia”, opisano budowę i sposób działania urządzenia oraz dokonano przeglądu innych rozwiązań pozwalających na uzyskanie iluzji trzeciego wymiaru. Analizie poddano także proces konwersji z wyszczególnieniem potencjalnych trudności na poziomie implementacji narzędzia w środowisku programistycznym oraz opisano część praktyczną realizacji zadania zakończoną powstaniem dwóch dodatków uruchamianych w programach ArcScene oraz Sony Vegas Pro 13. Z przeprowadzonych testów wynika, że opracowane narzędzie spełnia przyjęte założenia, zaś efekty działania stworzonego oprogramowania są zadowalające i uwydatniają specyfikę projekcji obrazu na projektorze Dreamoc, podkreślając zalety tego rozwiązania.
File
  • File: 1
    MBialek_tresc_pracy.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27443

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5f87c90f9f334f61b453f0f3ea08596f/
URN
urn:pw-repo:WUT5f87c90f9f334f61b453f0f3ea08596f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page