Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technological process and machining programming of the swinging clamp

Anna Gill

Abstract

This work presents the technological process step by step and machining programming of the swinging clamp. At the beginning, the structure of the technological process is presented. Next, the process was characterized in terms of production volume, an analysis of the structure’s technology was carried out and machining allowances were selected. Attention was also paid to the proper selection of the stock and the properties of the C45 material so that the entire process was carried out with high quality at the lowest possible price. The next step was to develop an operational plan. Eight operations with major operationsto be performed are described in detail. There were also placed specifications of machines used in the process: CORMAK S-200 RHA band saw machine, FWR40JU2 vertical milling machine and VF-3 machining centre CNC with TR210 rotary table. The majority of technological equipment and machining parameters were selected using the Sandvik Coromant ToolGuide application. All this information was included in the technological documentation (technology card, instruction sheets and instruction sketches) so that the technologist could easily carry out the technological process. An additional aspect that should be emphasized is the use of modern technology for the production of this part. The works were planned on a numerically controlled machine tool that performs machining in 5-axes. A machining center was used together with the Haas rotary table. The use of such automation has contributed to increased accuracy through fewer fixings on one machine and reduced overall machining time. Geometric models of workpieces were developed for each operation using the SolidWorks program. Then, an assembly consisting of a SCHUNK machine vice (the topic of interim project) and swinging clamp was created and the coordinate system for the milling machine was established accordingly. A tool library was created in the Mastercam program using the Sandvik Coromant ToolLibrary program and the wizard itself on the Sandvik Coromant website. Planning, contouring, drilling and chamfering were introduced. During this time it was necessary to create additional layers and planes so that the stages could run successfully. The next step was to check on the simulation whether all surfaces were machined. Drawings have been inserted from individual stages of the SolidWorks, Sandvik Coromant and Mastercam programs. An estimate was also made to check the profitability of the project. Costs such as: costs of direct materials, direct labor costs, production preparation costs, work station costs and general plant costs were included. The last issue was the conclusions summarizing the entire technological process and its cost-effectiveness.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Gill (FMIE) Anna Gill,, FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Title in Polish
Proces technologiczny i programowanie obróbki zarzutki
Supervisor
Tadeusz Rudaś (FMIE/IoMP) Tadeusz Rudaś,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FMIE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tadeusz Rudaś (FMIE/IoMP) Tadeusz Rudaś,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE) Tadeusz Sałaciński (FMIE/IoMP) Tadeusz Sałaciński,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Keywords in Polish
proces technologiczny, naddatki na obróbkę, półfabrykaty, norma czasu pracy, technologiczność konstrukcji, dokumentacja technologiczna, programowanie obróbki
Keywords in English
technological process, machining allowances, stock products, working time norm, construction technology, technological documentation, machining programming
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono krok po kroku proces technologiczny i programowanie obróbki zarzutki. Na wstępie przedstawiono strukturę procesu technologicznego. Następnie scharakteryzowano proces pod względem wielkości produkcji, przeprowadzono analizę technologiczności konstrukcji oraz dobrano naddatki na obróbkę. Zwrócono również uwagę na odpowiedni dobór półfabrykatu oraz na właściwości materiału C45 tak, aby cały proces był wykonany z wysoką jakością przy jak najniższej cenie. Chcąc zoptymalizować produktywność i uniknąć problemów należy opracować plan operacyjny. Szczegółowo opisano osiem operacji z ważniejszymi zabiegami do przeprowadzenia. Umieszczono także specyfikacje maszyn użytych do procesu: przecinarki taśmowej, frezarki pionowej oraz centrum obróbczego CNC ze stołem obrotowym. Przy pomocy aplikacji ToolGuide firmy Sandvik Coromant dobrano większość oprzyrządowania technologicznego wraz z parametrami obróbczymi. Wszystkie te informacje uwzględniono w dokumentacji technologicznej (karcie technologicznej, kartach instrukcyjnych i szkicach instrukcyjnych), tak aby technolog bez problemu mógł przeprowadzić proces technologiczny. Dodatkowym aspektem, który należy podkreślić to zastosowanie nowoczesnej technologii do produkcji tej części. Prace zostały zaplanowane na obrabiarce sterowanej numerycznie, która przeprowadza obróbkę w 5-osiach. Zastosowano centrum obróbcze wraz ze stołem obrotowym firmy Haas. Wykorzystanie takiej automatyzacji przyczyniło się do zwiększenia dokładności poprzez mniejszą liczbę zamocowań na jednej maszynie oraz skróciła czas całkowity obróbki. Przy wykorzystaniu programu SolidWorks opracowano modele geometryczne przedmiotów obrabianych dla każdej operacji. Następnie stworzono złożenie składające się z imadła maszynowego firmy SCHUNK (temat pracy przejściowej) oraz zarzutki i ustalono odpowiednio układ współrzędnych pod frezarkę. W programie Mastercam stworzono bibliotekę narzędzi przy pomocy programu ToolLibrary Sandvik Coromant oraz samego kreatora na stronie internetowej Sandvik Coromant. Wprowadzono zabiegi planowania, konturu, wiercenia, fazowania. Podczas tego trzeba było utworzyć dodatkowe warstwy i płaszczyzny by etapy mogły przebiec pomyślnie. Kolejnym krokiem było sprawdzenie na symulacji czy wszystkie powierzchnie zostały obrobione. Z poszczególnych etapów programów SolidWorks, Sandvik Coromant oraz Mastercam zostały wstawione rysunki. Sporządzono także kosztorys aby można było sprawdzić opłacalność projektu. Uwzględniono takie koszty jak: koszty materiałów bezpośrednich, koszty robocizny bezpośredniej, koszty przygotowania produkcji, koszty pracy stanowiska i koszty ogólnozakładowe. Ostatnim zagadnieniem były wnioski, w których podsumowano cały proces technologiczny oraz jego opłacalność.
File
  • File: 1
    Anna_Gill_276006_Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35574

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5f70423880cb4f47bccfdea7d56c9f8b/
URN
urn:pw-repo:WUT5f70423880cb4f47bccfdea7d56c9f8b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page