Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of aircraft piston engine maintenance system

Bartosz Marek Sawicki

Abstract

Object of this thesis is to make a project of aircraft piston engine maintenance system. Firstly, construction of aircraft piston engine and it’s parts will be described. In next chapter available maintenance systems will be analysed, and checked which are used to commonly used piston engines in Poland. Afterwards aviation law, responsible for continuous airworthiness, exploitation, minimal inspection list, and extension of time between overhaul will be described. Then, in next chapter common failures, what caused them, and how to prevent them will be analysed Next Non-Destructive Testing methods, such as visual testing, penetrative, radiology, eddy-current, ultrasonic, magnetic particle, and oil spectroscopy will be described and the possibility to use them to piston engine testing analysed. Subsequently, Rotax 912S engine, its manufacturers restrictions, and using this engine as example diagnosing methods to check the condition of piston engine will be presented. Next flight crew procedures: pre-flight check, engine check, standard and accident procedures, and what is the reason to use them will be described. Afterwards, scheduled and unscheduled maintenance checks will be presented. How long should be the time between checks, and what is the reason to make unscheduled check. In conclusion project of maintenance system will be presented. Beginning from design of engine, through pre-flight procedures, flight crew procedures, maintenance checks, monitoring of engine data, failure analysis schemes, to diagnosing methods. In the end requirements to introduce on-condition maintenance system to aircraft piston engines will be analysed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Marek Sawicki (FPAE) Bartosz Marek Sawicki,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Opracowanie projektu systemu eksploatacji lotniczego silnika tłokowego
Supervisor
Mirosław Muszyński (FPAE/IHE) Mirosław Muszyński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
94
Internal identifier
MEL; PD-4933
Reviewers
Andrzej Teodorczyk (FPAE/IHE) Andrzej Teodorczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Mirosław Muszyński (FPAE/IHE) Mirosław Muszyński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
program eksploatacji, lotniczy silnik tłokowy, obsługa techniczna, eksploatacja, system eksploatacji, resurs, bezpieczna trwałość
Keywords in English
maintenance system, aircraft piston engine, maintenance, exploitation, safe life
Abstract in Polish
Celem pracy jest opracowanie uniwersalnego programu eksploatacji dla lotniczych silników tłokowych. W tym celu omówiona zostanie budowa silnika tłokowego oraz jego podzespoły. Następnie przedstawione zostaną stosowane systemy eksploatacji, ich założenia oraz sposoby realizacji. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie aktów prawnych związanych z eksploatacją, ciągłą zdatnością do lotu, minimalnym programem przeglądu oraz przedłużeniem okresu międzyremontowego. Następnie przedstawione zostaną charakterystyczne usterki występujące w silnikach tłokowych, ich przyczyny, a także metody zapobiegania. W następnym rozdziale zostaną omówione metody badań nieniszczących (penetracyjne, ultradźwiękowe, radiograficzne, magnetyczno-proszkowe, prądowo-wirowe, interferometryczne, termowizyjne, analizę spektralną oleju) oraz możliwość ich zastosowania w odniesieniu do silników tłokowych. W celu omówienia metod diagnozowania oraz obsługi przez pilota przedstawiony zostanie silnik Rotax 912S oraz jego ograniczenia opublikowane przez producenta. Następnie zostaną przedstawione metody diagnozowania związane ściśle z silnikami tłokowymi (kontrola sprężu, szczelności cylindrów, zawartości filtra oleju, koloru czoła świec żarowych). W kolejnym zostanie omówiona eksploatację przez pilota, procedury związane z użytkowaniem statku powietrznego, sytuacjami awaryjnymi, przeprowadzaniem przeglądu przedlotowego oraz próby silnika. Następnie przedstawiony zostanie zakres prac planowanych, wymagania co do okresów między przeglądami oraz sytuacje związane z pracami nieplanowanymi. Wynikają one ze zdarzeń wykraczających poza normalną eksploatację silnika. Podsumowując powyższe dane zostanie przedstawiona koncepcja programu eksploatacji: wymagania stawiane na etapie projektowania, procedury związane z przygotowaniem do lotu, zadania stawiane pilotowi, zakres prac obsługowych, metody monitorowania parametrów pracy silnika, schemat postępowania podczas awarii oraz metody pozwalające na diagnozowanie stanu technicznego silnika. Na koniec zostaną przedstawione wymagania związane ze zmianą systemu eksploatacji silnika tłokowego z systemu eksploatacji według bezpiecznej trwałości na system eksploatacji według stanu technicznego.
File
  • File: 1
    276468_Bartosz_Sawicki_Opracowanie_projektu_systemu_eksploatacji_lotniczego_silnika_tłokowego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31418

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5f61bf777a1c4103a1935de02ebc5817/
URN
urn:pw-repo:WUT5f61bf777a1c4103a1935de02ebc5817

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page