Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Order management system for gastronomic premises based on local ICT infrastructure

Adrian Filip Pacholec

Abstract

This thesis describes development and implementation of a functional system for automating the process of ordering dishes in restaurant with the use of local ICT infrastructure and client side mobile devices. The project includes an analysis of similar solutions available on the market and describes system design decisions taken to meet the presumed requirements ensuring the ease of mobile devices users access. The thesis describes implementation of the solution, adopted tools and technologies and the form of communication between project elements based on HTTP interface. It also describes tests carried out in order to verify the correct functioning of the system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Filip Pacholec (FEIT) Adrian Filip Pacholec,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System do obsługi procesu zamawiania potraw w lokalach gastronomicznych wykorzystujący lokalną infrastrukturę teleinformatyczną
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Sapiecha (FEIT) Piotr Sapiecha,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja internetowa, restauracja, HTTP, PWA, baza danych, Angular, Spring, MySQL
Keywords in English
web application, restaurant, HTTP, PWA, database, Angular, Spring, MySQL
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje opracowanie i wdrożenie funkcjonalnego systemu służącego do automatyzacji obsługi procesu zamawiania potraw w lokalach gastronomicznych wykorzystującego lokalną infrastrukturę teleinformatyczną i mobilne urządzenia klienckie. Projekt obejmuje analizę podobnych rozwiązań dostępnych na rynku oraz opisuje decyzje projektowe podjęte w celu spełnienia założonych wymagań dotyczących zapewnienia prostoty dostępu przez użytkowników urządzeń mobilnych. W pracy zawarto opis implementacji rozwiązania z uwzględnieniem wykorzystanych narzędzi i technologii oraz sposobu komunikacji poszczególnych elementów projektu z wykorzystaniem interfejsu HTTP, a także opis testów przeprowadzonych w celu weryfikacji poprawności jego funkcjonowania.
File
  • File: 1
    praca_inz_apacholec.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31995

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5f552ce7cd134de382c093d73f207964/
URN
urn:pw-repo:WUT5f552ce7cd134de382c093d73f207964

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page