Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of least sqare support vector machine (LS-SVM)to risk recognition of sustained ventricular tachycardia and flicker in patient based on high-resolution electrocardiography

Łukasz Żółtowski

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Żółtowski (FEIT/PE) Łukasz Żółtowski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowanie średniokwadratowej maszyny wektorów nośnych do rozpoznawania zagrożenia wystąpienia częstoskurczu komorowego i migotania komór u pacjentów na podstawie elektrokardiografii wysokorozdzielczej
Supervisor
Stanisław Jankowski (FEIT/PE) Stanisław Jankowski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENSE-PI.002076
Keywords in Polish
EKG, UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY, ELEKTRONIKA BIOMEDYCZNA

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5f51ec6d2609401b82a88fde1d928e4d/
URN
urn:pw-repo:WUT5f51ec6d2609401b82a88fde1d928e4d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page