Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment Tool for Internationalization Level

Volodymyr Ostruk

Abstract

Main goal of this Bachelor thesis is the design and implementation of a web system which will facilitate the process of management and presentation of indicators of faculty internationalization level. The main functionality of the system includes ability to add, update and summarize internationalization indicators information. Also a wide range of users’ administration tools are provided. While developing the application, a big attention was paid to such well-known programming techniques like modular division, scalability and distributed architecture. This will help the application to be easily modifiable and upgradeable in the future and will give a possibility to include the system to a university-wide information network. In the initial part of the thesis the system requirements are listed. In the next section you can find the system architecture and description of used technologies. Finally the application testing is described and some examples of system usage are shown. Used technologies in the project: Django, Python, Postgre-XL, HTML, CSS, Selenium
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Volodymyr Ostruk (FEIT) Volodymyr Ostruk,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System obliczania wskaźników umiędzynarodowienia
Supervisor
Roman Podraza (FEIT/ICS) Roman Podraza,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
77/16 (2191)
Reviewers
Roman Podraza (FEIT/ICS) Roman Podraza,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja internetowa, Django, umiędzynarodowienie
Keywords in English
web application, Django, internationalization
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie oraz implementacja aplikacji internetowej, która ułatwi proces obsługi oraz prezentacji wskaźników poziomu umiędzynarodowienia wydziałów Politechniki Warszawskiej. Funkcjonalność systemu łączy w sobie dodawanie, aktualizowanie i podsumowywanie wszelkich informacji związanych ze wskaźnikami umiędzynarodowienia. System udostępnia także możliwość elastycznego zarządzania użytkownikami i ich grupami. Podczas projektowania aplikacji wielką uwagę zwrócono na modularność, skalowalność i rozproszoność architektury, ponieważ to umożliwi rozwój aplikacji w przyszłości oraz integracje z już istniejącymi systemami uczelni. Na początku pracy zostały przeanalizowane wymagania do systemu. Kolejna część opisuje architekturę systemu oraz użyte technologie. Na koniec zaprezentowane zostały przeprowadzone testy oraz wybrane przykłady użycia. Użyte technologie: Django, Python, Postgre-XL, HTML, CSS, Selenium
File
  • File: 1
    V_Ostruk_pdi.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12454

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5f4f5e2a658d4c4180bf0ee39fde12fb/
URN
urn:pw-repo:WUT5f4f5e2a658d4c4180bf0ee39fde12fb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page