Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of critical situations in ETCS

Joanna Karolina Młyńska

Abstract

The aim of this study is to evaluate ETCS terms of railway safety, based on an analysis of selected emergency situations. The work consists of a theoretical part, where it was described European Train Control System with the essential functions of the system. In the following section describes some examples of emergency situations taking into account the distribution of defects due to its source, and the level of ETCS is occur. The work ends with summary of which were discussed the results of analysis of the situation occurring in the ETCS.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Karolina Młyńska (FT) Joanna Karolina Młyńska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza sytuacji krytycznych w systemie ETCS
Supervisor
Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Ireneusz Sitek (FT/TCTI) Ireneusz Sitek,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
system ETCS, bezpieczeństwo, awaria, bezpieczeństwo systemu.
Keywords in English
ETCS, safety, accident, safety-critical systems.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest ocena systemu ETCS pod względem bezpieczeństwa ruchu kolejowego na podstawie analizy wybranych sytuacji awaryjnych. Praca składa się z części teoretycznej, gdzie został opisany Europejski System Sterowania Pociągiem wraz z podstawowymi funkcjami pełnionymi przez system. W dalszej części opisano wybrane przykłady sytuacji awaryjnych uwzględniający podział usterek ze względu na jej źródło oraz poziom ETCS, na którym występuje. Pracę zamyka podsumowanie, gdzie zostały omówione wyniki analizy sytuacji występujących w systemie ETCS.
File
  • File: 1
    Analiza sytuacji krytycznych w systemie ETCS.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9858

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5f0d87d7906e47219becf07b819a143c/
URN
urn:pw-repo:WUT5f0d87d7906e47219becf07b819a143c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page