Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of Information-Centric Network using Software Defined Networking

Tomasz Piotr Osiński

Abstract

This work is concerned with design and implementation of prototype of Information-Centric Network (ICN) using Software Defined Networking (SDN). The thesis aims to demonstrate the feasibility of using the concept of SDN for effective media content delivery over IP network. A network application for Floodlight controller has been designed and developed as a Proof-of-Concept. This approach introduces a location-independent content naming mechanism, multipath routing based on Depth-First Search algorithm and multi-criteria decision algorithm, that computes the best available source and path for serving content requests taking into account information about content transfer requirements, content server load and content delivery paths between content servers and consumer. The HTTP protocol has been used as application level protocol, as a traditional way for accessing the content. Functional tests of network’s operation have been performed in Mininet environment. Further, performance tests have been conducted on virtual infrastructure in the PL-LAB2020 laboratory. The experiments, that have been executed, confirmed the feasibility of implementation of Information-Centric Network using Software Defined Networking. Moreover, tests revealed more efficient system operation in case of using multipath routing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Piotr Osiński (FEIT) Tomasz Piotr Osiński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Realizacja sieci świadomej treści ICN w środowisku sieci sterowanych programowo
Supervisor
Andrzej Bęben (FEIT) Andrzej Bęben,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Bęben (FEIT) Andrzej Bęben,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Information-Centric Network, Software-Defined Networking, HyperText Transport Protocol, dystrybucja treści, Internet
Keywords in English
Information-Centric Network, Software-Defined Networking, HyperText Transport Protocol, content delivery, Internet
Abstract in Polish
Praca dotyczy zaprojektowania, implementacji prototypu oraz przetestowania sieci zorientowanej na przekaz treści ICN (Information-Centric Network), którą zrealizowano wykorzystując technikę sieci sterowanych programowo SDN (Software Defined Networking). Celem pracy jest wykazanie, iż technika SDN może przyczynić się do ewolucyjnego wdrożenia ICN, a w konsekwencji zapewnienia efektywnego przekazu treści w sieci Internet. W ramach pracy została zaprojektowana sieć ICN sterowana aplikacją sieciową SDN zorientowaną na przekaz treści oraz został zaimplementowany prototyp sieci ICN realizujący efektywny przekaz treści w środowisku sieci sterowanych programowo. W szczególności, opracowano takie mechanizmy jak: identyfikacja treści niezależna od lokalizacji, ruting wielościeżkowy oparty na algorytmie Depth-First Search, wielokryterialny algorytm wyboru serwera treści oraz drogi przekazu, który uwzględnia wymagania na przekaz treści oraz informacje o obciążeniu serwerów sieci uzyskaną z systemu monitorowania. W opracowanym rozwiązaniu na styku użytkownika z siecią zastosowano protokół HTTP, co zapewnia łatwą integrację standardowych aplikacji użytkownika z systemem. Weryfikację prototypu przeprowadzono w środowisku Mininet, natomiast testy wydajności systemu przeprowadzono w warunkach zbliżonych do rzeczywistych wykorzystując infrastrukturę laboratorium PL-LAB2020. Przeprowadzone prace potwierdziły możliwość realizacji sieci ICN wykorzystując technikę SDN, a przeprowadzone eksperymenty wykazały znacząco większą efektywność działania systemu w przypadku zastosowania rutingu wielościeżkowego.
File
  • File: 1
    PD_Tomasz_Osiński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9758

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5efd20f796aa402b94430ce11c236534/
URN
urn:pw-repo:WUT5efd20f796aa402b94430ce11c236534

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page