Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Making an industrial pump model using CAD / CAM systems

Piotr Wojciech Ciach

Abstract

The aim of this study was machining pump housing which originally was casted and then CNC machined. Study was completed using CAM software PTC Creo and CNC machine. Study contains design of 3D model, design of manufacturing process using PTC Creo, generating NC codes for CNC Hass TM-1P machine and machining the actual housing. As laboratory investigations I described historical view of machining, essentials of machining, materials used for manufacturing miling tools, types of tools, types of milling machines, CAD/CAM software used in this study, principle of operation of pump which the housing was made for and the milling machine which was used during this study. Next step was to describe process of the work I did in my home and in the workshop, including changes made in the study during designinig as well as machining. I also wrote about mistakes and faults which were made during machining. As a reference to the results of this study I include the original pump housing which I took pattern from being as precise as it was possible. As a conclusion I wrote my final thoughts based on the whole study and on dimensions and shape geometry inspection which was made at the workshop. In terms of inspection pump housing was measured with caliper and then housing was inspected with profilometer Taylor-Hobson Surtronic 3+.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Wojciech Ciach (FPE) Piotr Wojciech Ciach,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Wykonanie modelu pompy przemysłowej z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Joanna Radziejewska (FPE/IoMP) Joanna Radziejewska,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
CNC, CAD/CAM, frezowanie, PTC Creo, wiercenie, korpus pompy przemysłowej
Keywords in English
CNC, CAD/CAM software, milling, PTC Creo, drilling, industrial pump housing
Abstract in Polish
Celem pracy było wykonanie korpusu pompy przemysłowej jedynie w technologii obróbki skrawaniem na wzór gotowego wyrobu, który był odlany a później poddany obróbce skrawaniem. Praca została przeprowadzona z pomocą systemu CAD/CAM PTC Creo oraz obrabiarki sterowanej numerycznie. Praca obejmowała stworzenie modelu 3D w programie SOLIDWORKS, zaprojektowanie procesu obróbki w programie PTC Creo, wygenerowanie przez postprocesor g- kodów na obrabiarkę CNC Hass TM-1P oraz obróbka. W ramach przeglądu literaturowego opisane zostały następujące zagadnienia: rys historyczny obróbki skrawaniem, pojęcia podstawowe związane z obróbką skrawaniem, frezowanie, wiercenie, materiały stosowane na narzędzia, rodzaje narzędzi, rodzaje obrabiarek, użyte oprogramowanie CAM, zasada działania pompy do której wykonany został korpus oraz obrabiarka na której została wykonana praca. Następnie szczegółowo przedstawiono opis i przebieg prac wykonanych w domu i na warsztacie, z uwzględnieniem zmian poczynionych zarówno w trakcie projektowania jak i na etapie wytwarzania korpusu, oraz błędów i pomyłek poczynionych w trakcie obróbki. Odniesieniem do wyników pracy jest oryginalny korpus na którym się wzorowałem, starając się odwzorować go w możliwie jak najwyższym stopniu. Zwieńczeniem pracy są wnioski napisane na podstawie własnych przemyśleń odnośnie pracy oraz pomiarów kształtowo-wymiarowych przeprowadzonych na warsztacie. W celu zweryfikowania dokładności kształtowo-wymiarowej, korpus został pomierzony suwmiarką oraz dokonane zostały pomiary chropowatości profilometrem Taylor-Hobson Surtronic 3+.
File
  • File: 1
    Piotr_Ciach_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35043

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5ecba91db5614333a8efa8ff446e24ae/
URN
urn:pw-repo:WUT5ecba91db5614333a8efa8ff446e24ae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page