Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile care system with Raspberry Pi Node and Night Vision Camera

Adrian Kotowski

Abstract

The following engineering thesis addresses the issue of systems supporting twenty-four hour care of people with disabilities, the elderly or chronically ill in home conditions. The work includes an analysis of commercially available solutions, paying special attention to suitability for individual use. The main target of the practical part is to create its own alarm system based on independent nodes that both are servers and streaming services to dedicated mobile application for potential caregivers via wireless network. The buttons that send alarms and signal the response between the attendant and the user can be connected to different nodes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Kotowski (FEIT) Adrian Kotowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mobilny system opieki z węzłem Raspberry Pi i kamerą Night Vision
Supervisor
Henryk Kułakowski (FEIT) Henryk Kułakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dariusz Bursztynowski (FEIT) Dariusz Bursztynowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Henryk Kułakowski (FEIT) Henryk Kułakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
system alarmowy, Raspberry Pi, aplikacje mobilne, RTSP, streaming, Android
Keywords in English
alarm system, Raspberry Pi, mobile applications, RTSP, streaming, Android
Abstract in Polish
Poniższa praca inżynierska porusza kwestie systemów wspomagających całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku oraz przewlekle chorymi w warunkach domowych. W pracy zawarta jest analiza dostępnych na rynku komercyjnych rozwiązań pod kątem przydatności dla indywidualnego użytku. Część praktyczna stanowi natomiast stworzenie własnego systemu alarmowego bazującego na niezależnych węzłach, które są jednocześnie serwerem oraz prowadzą streaming dla dedykowanej aplikacji mobilnej za pośrednictwem sieci bezprzewodowej służącej potencjalnym opiekunom. Z węzłami powiązane są natomiast przyciski generujące alarmy oraz pozwalające zasygnalizować fakt przyjęcia alarmu przez opiekuna.
File
  • File: 1
    praca_inz_akotowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32038

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5eb7a420064a49ac93dc1bf4037675a5/
URN
urn:pw-repo:WUT5eb7a420064a49ac93dc1bf4037675a5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page