Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and implementation of mobile application of microphone calibrator

Maciej Piotr Palmowski

Abstract

The aim of this work is to present the process of creating an application for mobile devices which is used for calibrating microphone. The calibration is supposed to be a simple procedure for an average user and it cannot require any professional equipment for calibrating audio devices. Calibration is realized by comparison of original signal's spectrum and the spectrum of a signal that is received by recording original signal with examined microphone. For this procedure the application uses noises (white noise for example), which have constant spectrum in time, therefore it solves the problem of synchronization. The application uses the built-in microphone or any external one that is connected to the mobile device (for example using a wire). In order to record the noise with a mobile device, user has to spread the sound using a speaker that does not distort the spectrum of the sound. The Application's action is based on Discrete Fourier Transform. It is used for frequency analysis of sound. The application uses the process of calibration for additional functions, which are sound level meter and automatic equalizer of custom recordings. Both of mentioned functionalities present the result of calibration and its necessity. This work presents one way of audio frequency analysis in Android operating system in Java, and also what the obstacles and advantages can be encountered. There are also included pure results of the application's work and how those results are useful for the user.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Piotr Palmowski (FEIT/IRMT) Maciej Piotr Palmowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt i realizacja aplikacji mobilnej kalibratora mikrofonu
Supervisor
Piotr Bobiński (FEIT/IRMT) Piotr Bobiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Bobiński (FEIT/IRMT) Piotr Bobiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Dźwięk, FFT, aplikacja mobilna, Android, Java, pomiar poziomu dźwięku, analiza sygnałów dźwiękowych.
Keywords in English
Sound, FFT, mobile application, Android, Java, Sound Level Measurement, Sound signals analysis
Abstract in Polish
Celem pracy jest przedstawienie przebiegu powstawania aplikacji mobilnej służącej kalibracji mikrofonu. Kalibracja ma za zadanie przebiegać w sposób prosty dla użytkownika, a także nie może wymagać użycia specjalistycznego sprzętu do kalibracji urządzeń audio. Kalibracja przebiega na zasadzie porównania charakterystyki częstotliwościowej sygnału oryginalnego oraz sygnału uzyskanego za pomocą nagrania badanym mikrofonem. W tym celu wykorzystuje się szum (przykładowo szum biały), który ma stałą charakterystykę widmową w czasie co rozwiązuje problem synchronizacji. Aplikacja wykorzystuje mikrofon wbudowany w telefonie lub zewnętrzny podłączony np. za pomocą przewodu. W celu nagrania szumu za pomocą swojego urządzenia mobilnego użytkownik musi podać dźwięk za pomocą głośnika, który charakteryzuje się płaską charakterystyką częstotliwościową, aby nie zniekształcił widma szumu. Aplikacja opiera swoje działanie na Dyskretnej Transformacji Fouriera. Dzięki temu dokonywana jest analiza częstotliwościowa sygnałów. Aplikacja wykorzystuje proces kalibracji mikrofonu do dodatkowych funkcjonalności, a mianowicie są to: miernik poziomu dźwięku oraz automatyczna korekcja nagrań wykonanych za pomocą urządzenia. Obie funkcjonalności zaimplementowane w aplikacji ukazują działanie kalibracji mikrofonu i dowodzą potrzeby jej zachodzenia. Praca ta przedstawia w jaki sposób możliwe jest realizowanie analizy częstotliwościowej sygnałów dźwiękowych w systemie operacyjnym Android w języku Java, a także jakie się wiążą z tym problemy i korzyści. Przekonać się również można o wynikach działania aplikacji i o tym w jaki sposób rezultaty jej działania są przydatne dla użytkownika.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32073

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5ea506d87388423c9b58e60a34911577/
URN
urn:pw-repo:WUT5ea506d87388423c9b58e60a34911577

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page