Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The effect of addition of pelite on properties of foam concrete

Hubert Lutka

Abstract

Foam concrete is produced by closing the air bubbles in the cement paste, which is prepared with a foaming agent in the foam then added to the slurry. The topic of the research was to analyze the effect of the addition of perlite on the physical properties of (apparent density) and mechanical (compressive strength and flexural strength) of foam concrete. In the theoretical part the basic properties of foam concrete, technology of its production and use was presented. There was also added a characteristics of perlite used in the study. The laboratory experiment includes preparation of samples, determination of apparent density and compressive strength tests for cubic samples 100x100x100mm and compression and bending the beams of the dimensions of 40x40x160mm. Tests were carried out on samples with w/c ratio = 0.44 and constant foam content of 4%. In order to modify the composition a perlite additive was used in 0.25%, 0.5%, 1.0% in mass relation to cement. Based on the obtained results it can be stated that perlite is a very promising additive that can be used in foam concrete causing a decrease in the density while maintaining strength parameters at the appropriate level. However, it requires special care at the preparation of samples stage due to the high sensitivity of porosity formation even with minimal changes in the technological process. Accordingly, it is advisable to carry out further work in this area.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Lutka (FCE) Hubert Lutka,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Wpływ dodatku perlitu na właściwości pianobetonu
Supervisor
Tomasz Piotrowski (FCE/ICE) Tomasz Piotrowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-04-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4489
Reviewers
Tomasz Piotrowski (FCE/ICE) Tomasz Piotrowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Andrzej Garbacz (FCE/ICE) Andrzej Garbacz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
pianobeton, perlit, beton lekki
Keywords in English
foam concrete, perlite, light-weight concrete
Abstract in Polish
Pianobeton powstaje poprzez zamykanie pęcherzyków powietrza w zaczynie cementowym, które wytwarza się z użyciem środka pianotwórczego, następnie w postaci piany dodaje się do zaczynu. Przedmiotem badań była analiza wpływu dodatku perlitu na właściwości fizyczne (gęstość objętościowa) i mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie i zginanie) pianobetonu. W części teoretycznej omówiono podstawowe właściwości pianobetonu, technologię jego produkcji oraz zastosowanie. Umieszczono także charakterystykę perlitu używanego w badaniach. W części badawczej przedstawiono program laboratoryjny obejmujący przygotowanie próbek, oznaczenie gęstości objętościowej i próby wytrzymałościowe na ściskanie dla próbek sześciennych o wymiarach 100x100x100mm oraz zginanie i ściskanie dla beleczek o wymiarach 40x40x160mm. Próby przeprowadzono dla mieszanek o stosunku w/c=0,44 i stała zawartości pianotworu wynoszącej 4%. W celu modyfikacji mieszanki zastosowano dodatek perlitu, który wynosił 0,25%, 0,5%, 1,0% w stosunku do masy cementu. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, ze perlit jest bardzo obiecującym dodatkiem, który może znaleźć zastosowanie w pianobetonach powodując obniżenie ich gęstości przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych na odpowiednim poziomie. Wymaga to jednak szczególnej ostrożności przy wykonywaniu próbek w uwagi na dużą wrażliwość kształtowania porowatości na nawet minimalne zmiany w procesie technologicznym. W związku z powyższym zaleca się prowadzenie dalszych prac w tym zakresie.
File
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5466

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5e7d565a879b4ef384d4a46a87f5dd58/
URN
urn:pw-repo:WUT5e7d565a879b4ef384d4a46a87f5dd58

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page