Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Visualization of data from the ALICE detector in virtual reality

Jakub Ramatowski

Abstract

In the beginning of my thesis I go over brief history of Virtual Reality and CERN institute, also I describe initial goals of my application. Next chapter describes differences between most popular Virtual Reality headsets, and describes working with them. Third chapter goes through a process of developing application using unity engine. Fourth part of my thesis describes process of setting up Unity application to work with Virtual Reality goggles. Next chapter describes how my application Is built and the purpose of each function. Sixth chapter describes tests and optimization I have done. Last chapter summarizes entire project I have done.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Ramatowski (FEIT/ICS) Jakub Ramatowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wizualizacja danych z detektora ALICE w wirtualnej rzeczywistości
Supervisor
Przemysław Rokita (FEIT/ICS) Przemysław Rokita,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
72/19 (2665)
Reviewers
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Przemysław Rokita (FEIT/ICS) Przemysław Rokita,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Unity, wirtualna rzeczywistość, wizualizacja, CERN, LHC, detektor ALICE
Keywords in English
Unity, Virtual Reality, visualization, CERN, LHC, ALICE detector
Abstract in Polish
Na początku mojej pracy opisuję krótko historię wirtualnej rzeczywistości oraz instytutu CERN i opisuję wstępne założenia mojego projektu. Następny rozdział porównuje najpopularniejsze gogle wirtualnej rzeczywistości na rynku oraz opisuje pracę z nimi. W trzecim rozdziale piszę, o procesie tworzenia aplikacji w silniku Unity. Czwarty rozdział zajmuje się opisaniem przygotowania aplikacji pod gogle wirtualnej rzeczywistości. Następna część mojej pracy jest o strukturze mojej aplikacji. Szósty rozdział poświęcony jest testom i optymalizacji. Ostatni rozdział to podsumowanie mojej pracy.
File
  • File: 1
    thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34975

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5e496072e0b349f48afc80a25f3e2048/
URN
urn:pw-repo:WUT5e496072e0b349f48afc80a25f3e2048

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page