Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The strategy of Public Relations in the 2015 Presidential Election

Marlena Dagmara Mosionek

Abstract

The topic of this dissertation is the strategy of public relations in the 2015 presidential election. In the dissertation is presented a thesis that PR strategies of candidates for presidency influences on election result. Content of this dissertation is divided into three paragraphs. In the first chapter is described genesis and development of public relations in Poland. There are presented techniques of public relations as well as functions and goals. Next chapter contains history of presidential election in Poland. There are described presidential election in the Second Polish Republic, presidents in exile and election campaign during first general election in Poland. Third chapter is focused on polish presidential election in 2015. In this chapter are presented candidates for presidency and their political activity. Further part of this chapter is based on PR strategies of candidates for presidency. There is described also candidates’ presence in media. In the chapter are presented election results after first and second round and campaign process after first round.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marlena Dagmara Mosionek (FASS) Marlena Dagmara Mosionek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Strategie public relations w wyborach prezydenckich w 2015 roku
Supervisor
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
public relations. wybory prezydenckie, PR, wybory, wybory 2015, prezydenci Polski, strategie, historia, polityka, sondaże,sondaże wyborcze, strategie wyborcze, Polska
Keywords in English
public relations, PR, presidential election, presidential polls, election 2015, history, policy, strategies election, Poland, Polish presidents, presidents
Abstract in Polish
Tematem pracy są strategie public relations w wyborach prezydenckich w 2015 roku. W pracy została postawiona teza, która zakłada iż strategie public relations kandydatów na urząd prezydenta RP mają wpływ na wynik wyborów. Treść pracy została zawarta w trzech rozdziałach. W pierwszym rozdziale pracy opisana została geneza, definicja, a także rozwój public relations w Polsce. Opisane zostały techniki public relations oraz cele i funkcje jakie public relations wyznacza. W kolejnym rozdziale pracy ukazana została historia wyborów prezydenckich w Polsce. Opisane zostały w nich wybory prezydenckie II Rzeczypospolitej, prezydenci na uchodźstwie, a także kampania wyborczą w pierwszych powszechnych wyborach prezydenckich w Polsce. Trzeci rozdział skupiony jest wokół wyborów prezydenckich w 2015 roku w Polsce. W rozdziale tym zostały przedstawione sylwetki oraz działalność polityczna kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta. Dalsza część rozdziału została poświęcona strategiom public relations zastosowanych przez kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta. Opisana została również obecność kandydatów w mediach. Przedstawiono wyniki wyborów prezydenckich w I turze oraz wyniki i przebieg kampanii kandydatów biorących udział w II turze wyborów.
File
  • File: 1
    praca licencjacka mosionek (1) (2).pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13383

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5e42d6dc907e47fb81063cd1046aac1e/
URN
urn:pw-repo:WUT5e42d6dc907e47fb81063cd1046aac1e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page