Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile data share system

Anh Tuan Nguyen

Abstract

CloudApp is a native application created for smartphones with Android system.
Its purpose is to connect all your devices to bridge the gap between all your devices so they can work together by sharing data. Its functionality allows to send docs, videos, photos or any other file between your devices. Apart from storing information it can communicate with other devices. Send text messages, notes or links or even store you SMS in a secure cloud based server.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anh Tuan Nguyen (FEIT) Anh Tuan Nguyen,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System współdzielenia zasobów urządzeń mobilnych
Supervisor
Michał Jarociński (FEIT) Michał Jarociński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Jarociński (FEIT) Michał Jarociński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Aplikacja mobilna, Android, chmura obliczeniowa, transfer danych, archiwizacja danych, zarządzanie danymi
Keywords in English
Mobile application, Android, cloud computing, data share, data archiving, data management
Abstract in Polish
CloudApp to natywna aplikacja mobilna stworzona na system Android. 
Służy połączeniu różnych urządzeń mobilnych, by mogły przekazywać pomiędzy sobą dane. Jej funkcjonalność obejmuje możliwość przesyłania plików muzycznych, graficznych oraz wideo. Sposobność współdzielenia dokumentów w bezpiecznej przestrzeni, wysyłania notatek czy nawet przekazywaniu SMS-a (ang. Short Message Service). Wszystkie te informacje przechowywane są w chmurze obliczeniowej.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9878

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5e05dc23e1984f96b2ecdfa818d2c9a3/
URN
urn:pw-repo:WUT5e05dc23e1984f96b2ecdfa818d2c9a3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page