Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza uszkodzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uzbrojenia w latach 2004-2008 w Sierpcu

Marek Filiks

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Filiks Marek Filiks,, Undefined Affiliation
Supervisor
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-09-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
analiza, uszkodzenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza uszkodzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest analiza dotycząca uszkodzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uzbrojenia w latach 2004-2008 w Sierpcu.
File
  • File: 1
    Marek Filiks.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5deb1709d853489890244f1b1ab2ad93/
URN
urn:pw-repo:WUT5deb1709d853489890244f1b1ab2ad93

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page