Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena narażenia mieszkańców wybranych aglomeracji w Polsce na stężenia ozonu troposferycznego

Jakub Antoni Kowalski

Abstract

Celem pracy jest ocena narażenia mieszkańców wybranych aglomeracji w Polsce na stężenia ozonu troposferycznego w 2014 roku oraz wskazanie możliwych skutków dla ich zdrowia wywołanych przez to zanieczyszczenie. Do oceny wybrano stacje pomiarowe zlokalizowane we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Gdańsku. Reprezentują one obszary aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej > 250 tys. mieszkańców. Niniejsza praca została podzielona na dwie części : teoretyczną i praktyczną oraz na 9 rozdziałów. W trzecim rozdziale wpierw przedstawiono ogólne informacje dotyczące atmosfery Ziemi oraz zanieczyszczeń atmosfery. Następnie został omówiony wpływ różnych czynników na stężenie ozonu troposferycznego, w tym rola depozycji oraz transportu zanieczyszczeń w masach powietrza. W tym rozdziale został również przedstawiony proces jego powstawania. W następnym rozdziale został ukazany stan zanieczyszczenia przez ozon troposferyczny w Polsce i na świecie. Przedstawiono jak stężenia zmieniały się na przestrzeni lat, od momentu w którym człowiek zainteresował się stężeniami tego gazu w atmosferze do czasów obecnych, a nawet prognozy na przyszłość. Rozdział 5. skupia się na wpływie ozonu na zdrowie człowieka, w jaki sposób on oddziałuje i z jakimi konsekwencjami się to wiąże, został również pokrótce opisany proces wpływu ozonu na roślinność. Następny rozdział stanowi część praktyczną danej pracy. Po wstępie dotyczącym opisu systemu monitoringu jakości powietrza w Polsce, przedstawieniu aglomeracji oraz punktów pomiarowych które zostały użyte do oceny nastąpiła faktyczna część praktyczna. Dokonano analizy wybranych statystyk dla stężeń ozonu we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Gdańsku oraz oceny narażenia zdrowia mieszkańców tych miast za pomocą dozy krytycznej SOMO35. Wszystkie badania były prowadzone na bazie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ostatnim rozdziale zostało przedstawione podsumowanie dokonanych analiz oraz oceny i zostały wyciągnięte na tej podstawie wnioski
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Antoni Kowalski (FEE) Jakub Antoni Kowalski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Magdalena Reizer (FEE/CEP) Magdalena Reizer,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Magdalena Reizer (FEE/CEP) Magdalena Reizer,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Katarzyna Juda-Rezler (FEE/CEP) Katarzyna Juda-Rezler,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
zanieczyszczenie powietrza, ozon troposferyczny, zdrowie ludzkie
File
  • File: 1
    Jakub Kowalski228530.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13696

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5dc8f757d6a74d6588e6124d6112752b/
URN
urn:pw-repo:WUT5dc8f757d6a74d6588e6124d6112752b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page