Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System for control of medication administration using mobile devices

Magdalena Uziębło

Abstract

This study describes the functionality and implementation of software used to control of medication administration to patients in the hospital, in order to reduce the risk of confusion. In the beginning it was presented aim, which is to realize a system consisting of three parts: a database, a database application and a mobile application. The next chapter present the currently used methods of administering drugs in hospitals. The next part focus on the description of the functionality and implementation process of the system. The end result is a functioning set of software.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Uziębło (FEIT) Magdalena Uziębło,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mobilny system do kontroli zleceń lekowych w szpitalu
Supervisor
Robert Kurjata (FEIT/IRMT) Robert Kurjata,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Kurjata (FEIT/IRMT) Robert Kurjata,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz Galiński (FEIT/IRMT) Grzegorz Galiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
podawanie leków, zlecenia lekowe, bezpieczeństwo, kody QR, ryzyko pomyki, sprawdzenie
Keywords in English
medication administration, drug orders, security, Quick Response Codes, risk of confusion, check
Abstract in Polish
Praca ta opisuje funkcjonalność oraz implementację oprogramowania służącego do kontroli podczas podawania leków pacjentom w szpitalu, w celu obniżenia ryzyka pomyłki. Na początku został przedstawiony cel pracy, czyli zrealizowanie systemu składającego się z trzech części: bazy danych, aplikacji bazodanowej oraz aplikacji mobilnej. W dalszych rozdziałach przedstawiono aktualnie wykorzystywane metody podawania leków w szpitalach. Następnie skupiono się na opisie funkcjonalności oraz procesie implementacji całego systemu. Efektem końcowym jest funkcjonujący zestaw oprogramowania.
File
  • File: 1
    1027922-Magdalena_Uzieblo.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9714

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5dc39b1b82d740aaa290ad3142833e5c/
URN
urn:pw-repo:WUT5dc39b1b82d740aaa290ad3142833e5c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page