Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Loading with a group of shift punuches-setting forces, crushing energy and crushing mechanisms

Piotr Dobrowolski

Abstract

Istotą pracy było zbadanie obciążenia bloków skalnych na podstawowe parametry procesu kruszenia – naciski graniczne, siły graniczne i energię kruszenia. W badaniach uwzględniono również różne występujące postacie mechanizmów pękania skał podczas obciążenia. Ze względu na dość ubogą literaturę na temat badań w przestrzeni deformacji, praca ta rozszerza w jakimś stopniu zakres wiedzy o mało poznanych zagadnieniach mechaniki procesów kruszenia. Przeprowadzone serie badań doświadczalnych na ośrodkach kruchych mogą zostać wykorzystane w procesach kruszenia i urabiania. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono analizę teoretyczną ściskania bloku skalnego za pomocą dwóch stempli współosiowych i grupą stempli płaskich. Nacisk graniczny wyznaczono za pomocą metod nośności granicznej (ocena dolna i górna). Za pomocą metody nośności granicznej można uzyskać przybliżone wartości obciążeń granicznych w procesach kruszenia stemplami płaskimi. Dokładne ich oszacowanie, odpowiadające realnym wartościom, jest zależne od odpowiedniego dobrania kinematycznie dopuszczalnego mechanizmu zniszczenia oraz od przyjęcia odpowiedniego warunku stanu granicznego. W drugim rozdziale zaprezentowano stanowisko pomiarowe, na które składała się prasa hydrauliczna. Przedstawiono również parametry wytrzymałościowe badanego materiału (obwiednia stanu granicznego, moduł Younga). W celu zweryfikowania teoretycznej wartości modułu Younga (1÷8 MPa) przeprowadzono badania doświadczalne. Analizy wyników dokonano w rozdziale trzecim. Obejmuje ona zbadanie pracy kruszenia, nacisków granicznych, sił kruszenia oraz sił jednostkowych w zależności od rozstawu stempli dolnych. W pracy przedstawiono postacie i mechanizmy zniszczenia badanych bloków skalnych. W badaniach użyto próbki prostopadłościenne, które były wycinane z bloków skalnych. Ostatnim punktem rozdziału było porównanie wyników doświadczalnych z danymi uzyskanymi z metod nośności granicznej. W ostatnim rozdziale zamieszczono najważniejsze wnioski i uwagi. Niniejszym praca, wraz z całą zebraną dokumentacją z przeprowadzonej analizy laboratoryjnej, stanowiąc kontynuację badań przeprowadzonych w Instytucie Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej, dostarcza wciąż nowych informacji na temat procesów kruszenia.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Dobrowolski (FACME) Piotr Dobrowolski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Obciążanie grupą stempli przestawionych - określanie sił, energii kruszenia i mechanizmów pękania
Supervisor
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Zawada Jan Zawada,, Undefined Affiliation
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-01-2009
Issue date (year)
2009
Pages
80
Reviewers
Andrzej Buczyński (FACME/ICME) Andrzej Buczyński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Nacisk graniczny, ściskania bloku skalnego za pomocą dwóch stempli współosiowych i grupą stempli płaskich

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5d651ac5960d407ea8b094c1e10bbdae/
URN
urn:pw-repo:WUT5d651ac5960d407ea8b094c1e10bbdae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page