Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optimization of Fault Injection Tool for Win32 Environment

Grzegorz Smulko

Abstract

The aim of this thesis is an optimization of a fault injection tool for Win32 environment, which allows research on fault detection and tolerance mechanisms. This thesis describes the architecture and the principles of simulation system in scope that is necessary to understand made optimization and indicates its performance problems. Then it describes in detail the performed optimization, which involves an implementation of the trapping code injected into the tested program instead of its realization on the fault injector side. It also contains the results of comparative performance and outcome measures for old and proposed trapping methods.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Smulko (FEIT/ICS) Grzegorz Smulko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Optymalizacja techniki programowej symulacji błędów
Supervisor
Piotr Gawkowski (FEIT/ICS) Piotr Gawkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001116
Keywords in Polish
symulator błędów, optymalizacja, pułapkowanie, śledzenie aplikacji, debugging
Keywords in English
fault injection, optimization, code cave, instruction trapping, code injection
Abstract in Polish
Celem tej pracy jest optymalizacja symulatora błędów din środowiska Win32, który umożliwia badanie mechanizmów detekcji i tolerowania błędów. Praca ta omawia architekturę i działanie systemu symulujâcego w zakresie niezbędnym do zrozumienia dokonanej optymalizacji oraz wskazuje jego problemy wydajnościowe. Następnie szczegóło wo opisuje przeprowadzonâ optymalizację, polegajâcâ na realizacji kodu pułapkujâcego w badanym programie, a nie po stronie symulatora. Praca zawiera również wyniki badań porównawczych wydajności i rezultatów działania starej i nowej metody pułapkującej.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5d535b50c99942108189b906bf3f11f3/
URN
urn:pw-repo:WUT5d535b50c99942108189b906bf3f11f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page