Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design project of a railway bogie with articulated system joining wheelsets over a bogie frame in four-axle freight wagon

Mateusz Andrzej Nadolny

Abstract

A four- axle freight wagons are currently used very often in freight transport to carry heavy loads, due to his simply structure. The aim of this work was an assessment of existing bogies with articulated system joining wheelsets in terms of their functionality. It was proposed an alternative solution system wheelsets over a bogie frame. The main aim of the proposed solution was to improve the dynamic properties of four- axle freight wagon on straight track through the introduction of typical metal-rubber elements. The final result of a thesis work is preliminary construction project of a bogie with articulated system joining wheelsets and the results of numerical calculations that verify founded expectations in the project related to the provision freight wagon service speed of 200 km/h on straight track.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Andrzej Nadolny (FACME) Mateusz Andrzej Nadolny,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wstępny projekt konstrukcyjny wózka kolejowego z przegubowym układem wiążącym zestawy kół poza ramą w czteroosiowym wagonie towarowym
Supervisor
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jacek Konop (FACME/IV) Jacek Konop,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. kolejowy wózek dwuosiowy 2. wagon towarowy 3. układ wiążący zestawy kół 4. stateczność ruchu wagonu
Keywords in English
1. rail bogie biaxial 2. freight wagon 3. articulated system joining wheelsets 4. the stability of the wagon's movement
Abstract in Polish
Czteroosiowe wagony towarowe są obecnie bardzo często wykorzystywane w transporcie towarowym do przewozu dużych ładunków, dzięki swojej prostej konstrukcji. W pracy dokonano oceny istniejących wózków z układami wiążącymi zestawy kół pod względem ich funkcjonalności. Zaproponowano alternatywne rozwiązanie układu wiążącego zestawy kół poza ramą wózka. Głównym celem zaproponowanego rozwiązania było uzyskanie poprawienia właściwości dynamicznych czteroosiowego wagonu towarowego na torze prostym poprzez wprowadzenie typowych elementów metalowo- gumowych. Końcowym efektem pracy jest wstępny projekt konstrukcyjny wózka z przegubowym układem wiążącym zestawy kół oraz wyniki obliczeń numerycznych weryfikujące założone w projekcie oczekiwania związane z zapewnieniem wagonowi towarowemu prędkości eksploatacyjnej rzędu 200 km/h na torze prostym.
File
  • File: 1
    251572_praca_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9738

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5d485e4019404428ab5814d25e224588/
URN
urn:pw-repo:WUT5d485e4019404428ab5814d25e224588

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page