Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Expansion of the functionality of the controller for the Terminus multi-purpose, remotely controlled measuring vehicle

Marek Kulesza

Abstract

The dynamic development of technology and technology leads to the discovery of more and more new solutions. The solutions that were used 5 or 10 years ago, are now history to a large extent. At the current stage of robotics development, it is necessary to ensure automation and the fullest possible control over the device, including safety. The work discusses the basics of robotics, and the basic concepts related to wireless networks, along with the IEE 802.11 standard. Described is the robot Terminus, built in 2009, the Scientific Circle of Electrical Engineering in Transport Systems KNEST. The supervisor of the whole project was dr inż. Piotr Tomczuk, while the project coordinators were students of the Transport Department, members of the KNEST Circle: Wojciech Stępień, Krzysztof Pieńkowski and Piotr Krawcow, along with the expansion in 2010. The service of this vehicle showed the need for its extension with a range of action. To this end, the data of the already existing solutions, both mobile and stationary, were analysed along with their tabular comparison. The work also shows the development of the application used to control the robot, and the design with the implementation of a new application equipped with a part informing about active wireless connections
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Kulesza (FT) Marek Kulesza,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Rozbudowa funkcjonalności sterownika do wielozadaniowego zdalnie sterowanego pojazdu pomiarowego Terminus
Supervisor
Mariusz Rychlicki (FT/DTT) Mariusz Rychlicki,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Mariusz Rychlicki (FT/DTT) Mariusz Rychlicki,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
robotyka, sieci bezprzewodowe, standard IEE 802.11, języki i środowiska programowania
Keywords in English
robotics, wireless networks, IEE 802.11 standard, languages and programming environments
Abstract in Polish
Dynamiczny rozwój techniki oraz technologii, prowadzi do odkrywania coraz to nowszych rozwiązań. Rozwiązania które były stosowane 5, czy 10 lat temu, w obecnych czasach są w dużej mierze historią. Na obecnym etapie rozwoju robotyki, niezbędne jest zapewnienie automatyzacji oraz możliwie najpełniejszej kontroli nad urządzeniem, z uwzględnieniem bezpieczeństwa. W pracy omówiono podstawy robotyki, oraz podstawowe pojęcia związane z sieciami bezprzewodowymi, wraz z normą IEE 802.11. Opisano działającego robota Terminus, zbudowanego w 2009 r., Koła Naukowego Elektrotechniki w Systemach Transportowych KNEST. Opiekunem całego projektu był dr inż. Piotr Tomczuk, natomiast koordynatorami projektu byli studenci Wydziału Transportu, członkowie Koła KNEST: Wojciech Stępień, Krzysztof Pieńkowski oraz Piotr Krawcow, wraz z rozbudową w 2010. Obsługa tego pojazdu, ukazała potrzebę jego rozbudowy o moduł zasięgu działania. W tym celu dokonano analizy danych działających już rozwiązań zarówno mobilnych jak i stacjonarnych, wraz z ich tabelarycznych porównaniem. W pracy został również opisany rozwój aplikacji, służącej do sterowania robotem oraz projekt wraz z wykonaniem nowej aplikacji wyposażonej w część informującą o aktywnych połączeniach sieci bezprzewodowej.
File
  • File: 1
    228807_Marek_Kulesza.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30921

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5d3de413ebb344e986450d57dc1886b4/
URN
urn:pw-repo:WUT5d3de413ebb344e986450d57dc1886b4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page