Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Visualization of ALICE with Unity AR

Michał Antoni Boniakowski

Abstract

In this thesis there was taken attempt to create mobile educational application in Unity3D to interest students in one of the largest machine in the world. To increase interest of the users new theology of augmented reality(AR) was used as a way to visualize content in more entertaining way. AR gaiedn noticeable popularity lately and it is worth to learn more about it. Vuforia and Unity engine allowed to create application about ALICE, one of the big LHC experiments in CERN, which is used by scientists to answer questions connected with physics. In thesis one can find description of the technologies and tools used as well as their configuration. There is description of the application creation process and presentation of application structure. There are as well presented use cases. One can find also explanation why some goals couldn't be achieved and vast section of tests, which utilize multiple test-cases to prove that application is working properly.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Antoni Boniakowski (FEIT/ICS) Michał Antoni Boniakowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wizualizacja ALICE z wykorzystaniem Unity AR
Supervisor
Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
17-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
99/19 (2692)
Reviewers
Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Łukasz Dąbała (FEIT/ICS) Łukasz Dąbała,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
ALICE, Unity, LHC, CERN, AR, Vuforia, C#, Aplikacja Edukacyjna
Keywords in English
ALICE, Unity, LHC, CERN, AR, Vuforia, C#, Educational Application
Abstract in Polish
W tej pracy podjęto próbę stworzenia edukacyjnej aplikacji mobilnej w Unity3D w celu zainteresowania uczniów/studentów jedną z największy maszyn na świecie. Aby zwiększyć zainteresowanie użytkowników w pracy została użyta nowa technologia, rzeczywistość rozszerzona(AR). Zdobywająca w ostatnich latach coraz większą popularność na pewno warta jest uwagi. Silniki Vufori i Unity pozwoliły na stworzenie aplikacji o ALICE, jednym z wielkich eksperymentów LHC przeprowadzanych w CERN'ie, starającym się odpowiedzieć na pytania związane z zagadnieniami fizycznymi. W pracy znajduje się opis użytych narzędzi i technologi oraz ich konfiguracji. Opisany został także sam proces tworzenie aplikacji wraz z użytą strukturą aplikacji oraz przypadkami użycia. Ponadto w pracy znajduje się wyjaśnienie czemu niektóre cele nie mogły zostać zrealizowane oraz obszerna sekcja testów potwierdzających poprawne działanie aplikacji.
File
  • File: 1
    Visualization_of_ALICE_with_Unity_AR_-_MB.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35870

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5d329c788dff46f688833511ca0b2a0c/
URN
urn:pw-repo:WUT5d329c788dff46f688833511ca0b2a0c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page