Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Porównanie wyników kalibracji niwelacyjnych systemów kodowych wykonanej na komparatorach w Katedrze Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Geodezji i Kartografii z Warszawy

Grzegorz Cisowski

Abstract

xxxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Cisowski Grzegorz Cisowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Stanisław Margański (FGC/CGGA) Stanisław Margański,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Conductor
Stanisław Margański (FGC/CGGA) Stanisław Margański,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)
Study subject / specialization
, Pomiary Geodezyjne
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Praca Inżynoierska_Grzegorz Cisowski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5d2d146d65fd4d89b54f23e19676c667/
URN
urn:pw-repo:WUT5d2d146d65fd4d89b54f23e19676c667

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page