Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Decomposition of Boolean functions with application to synthesis index generation function

Tomasz Iwaszko

Abstract

In this thesis is discussed the problem of decoposition of Boolean function with application to synthesis index generation function. Part one of this thesis is dedicated to the theoretical basis related to the topic. This section is described the index generation function and are given examples of its application. Part two of this thesis describes s-Min and decomposition method. Third part is dedicated to the Dekompozycja 2.0 application which is the implementation of Boolean functions decomposition with application to synthesis index generation function.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Iwaszko (FEIT) Tomasz Iwaszko,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Dekompozycja funkcji boolowskich z zastosowaniem do syntezy generatorów adresów
Supervisor
Tadeusz Łuba (FEIT) Tadeusz Łuba,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tadeusz Łuba (FEIT) Tadeusz Łuba,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz Stępniak (FEIT) Grzegorz Stępniak,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
dekompozycja, generator adresów, java, funkcja boolowska
Keywords in English
decomposition, index generation function, java, Boolean function
Abstract in Polish
W niniejszej pracy został omówiony problem dekompozycji funkcji boolowskich z zastosowaniem do syntezy generatorów adresów. Pierwsza część pracy poświęcona jest podstawom teoretycznym związanym z tym zagadnieniem. W części tej została również opisana funkcja generowania adresów oraz podane zostały jej przykładowe zastosowania. Druga część pracy została poświęcona opisowi metody s-Min oraz metody, której dotyczy niniejsza praca czyli dekompozycji. W trzeciej części opisany został program Dekompozycja 2.0 będący realizacją metody dekompozycji funkcji boolowskich z zastosowaniem do syntezy generatorów adresów.
File
  • File: 1
    Praca-inzynierska-v5.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13240

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5d2c92e49e0f485094a539b223355289/
URN
urn:pw-repo:WUT5d2c92e49e0f485094a539b223355289

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page