Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernisation project for a selected controlled intersection in Piaseczno

Aleksandra Dobrowolska

Abstract

The engineer’s thesis “Modernisation Project for a Selected Controlled Intersection in Piaseczno” includes a traffic organization project and a traffic signal system project. It also describes the rules regarding traffic organization projects for intersections within the national roads. The intersection which is the subject of this thesis is located in a town belonging to the Warsaw metropolitan area. It is a part of the national road number 79, which is one of the main exit roads in the direction of Eastern Poland. Due to heavy traffic during the rush hours, the intersection has insufficient capacity. Another problem is the fact that there is an uncontrolled intersection in close proximity, with a lot of road users making their turns there. The aim of this project is to come up with a solution which will make the traffic at this intersection more efficient and increase safety. The chapter on traffic organization presents a conception of a change of the intersection’s geometry. The national road has been widened in one direction by an additional right-turn lane. Moreover, left turn has been forbidden at the uncontrolled intersection. Instead of this, an additional one-way road has been designed. In the chapter on traffic signal system, an additional phase has been added. This phase guarantees that left turns from the main road, and right turns from the road without the right of way, may proceed without the risk of collision. As a result of the new geometry, as well as the improved traffic signal system, the intersection’s capacity have been significantly increased.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Dobrowolska (FT) Aleksandra Dobrowolska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt modernizacji wybranego skrzyżowania sterowanego w Piasecznie
Supervisor
Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Adam Rosiński (FT/DTT) Adam Rosiński,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
program sygnalizacji, sterowanie akomodacyjne, organizacja ruchu, droga krajowa, Piaseczno
Keywords in English
traffic signal programme, adaptive traffic control, traffic organization, national road, Piaseczno
Abstract in Polish
Praca dyplomowa „Projekt modernizacji wybranego skrzyżowania sterowanego w Piasecznie” zawiera projekt organizacji ruchu oraz projekt sygnalizacji świetlnej. Opisano także zasady projektowania organizacji ruchu dla skrzyżowań w ciągach dróg krajowych. Skrzyżowanie, którego dotyczy praca znajduje się w mieście należącym do aglomeracji warszawskiej, w ciągu drogi krajowej, która jest jedną z dróg wylotowych z Warszawy w kierunku wschodniej Polski. W związku z dużym natężeniem ruchu w okresach szczytowych, wloty skrzyżowania mają niewystarczającą przepustowość. Kolejnym problemem jest bliska odległość skrzyżowania niesterowanego, na którym występują silne relacje skrętne. Celem projektu jest przedstawienie rozwiązania, które usprawni ruch odbywający się na skrzyżowaniu oraz zwiększy bezpieczeństwo. W rozdziale dotyczącym organizacji ruchu przedstawiono koncepcję zmiany geometrii skrzyżowania. Jeden z wlotów drogi krajowej poszerzono o dodatkowy pas dla relacji skręcających oraz zakazano relacji skrętu w lewo na skrzyżowaniu niesterowanym. Zamiast tego rozwiązania zaprojektowano dodatkową drogę jednokierunkową. W rozdziale dotyczącym projektu sygnalizacji świetlnej zaproponowano dodatkową fazę umożliwiającą bezkolizyjny skręt w lewo oraz w prawo z wlotu drogi podporządkowanej. W wyniku zaprojektowania nowej geometrii skrzyżowania i sygnalizacji świetlnej udało się w sposób znaczący poprawić przepustowość wlotów.
File
  • File: 1
    PRACA_INZ_Aleksandra_Dobrowolska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9549

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5ceb2293c7cd425db408171057db7777/
URN
urn:pw-repo:WUT5ceb2293c7cd425db408171057db7777

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page