Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Extraction of procedural knowledge from cooking recipes

Aleksandra Maria Adamus

Abstract

Procedural knowledge extraction from natural language texts that was previously performed 'manually' by a person with the right skills is currently the subject of advanced automation attempts. The target form of such extraction is understandable by the machines and may be further used by them. An example of such forms are workflows that can consist of different elements characterizing the actions performed. This paper describes the different approaches to automatic extraction of procedural knowledge from text, and presents a practical approach to the extraction in the example application written as part of the work. This application creates workflows that contain elements describing the activity performed and the subject of the activity basing on texts of recipes written in English. The results of the application functioning was assessed with basic measures used in evaluating search: precision, recall and F-measure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Maria Adamus (FEIT/ICS) Aleksandra Maria Adamus,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Ekstrakcja wiedzy proceduralnej z przepisów kulinarnych
Supervisor
Piotr Andruszkiewicz (FEIT/ICS) Piotr Andruszkiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Andruszkiewicz (FEIT/ICS) Piotr Andruszkiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
ekstrakcja informacji, wiedza proceduralna, przepływy pracy
Keywords in English
information extraction, procedural knowledge, workflow
Abstract in Polish
Ekstrakcja wiedzy proceduralnej z tekstów napisanych językiem naturalnym, wcześniej przeprowadzana ‘ręcznie’ przez człowieka o odpowiednich kwalifikacjach, obecnie jest przedmiotem zaawansowanych prób automatyzacji. Docelowa postać takiej ekstrakcji jest zrozumiała dla maszyn i może być przez nie dalej wykorzystywana. Przykładem takiej postaci są przepływy pracy, które mogą składać się z różnych elementów opisujących wykonaną akcję. W niniejszej pracy opisane zostały różne podejścia do automatycznej ekstrakcji wiedzy proceduralnej z tekstu oraz zaprezentowano praktyczne podejście do takiej ekstrakcji na przykładzie aplikacji napisanej w ramach pracy. Aplikacja ta tworzy przepływy pracy zawierające elementy opisujące przeprowadzaną czynność oraz przedmiot jej poddany na podstawie tekstów z przepisami kulinarnymi napisanymi w języku angielskim. Wyniki działania aplikacji oceniono za pomocą miar oceny wyszukiwania: precyzji, zwrotu i miary F.
File
  • File: 1
    236640-Aleksandra Adamus-Ekstrakcja wiedzy proceduralnej z przepisów kulinarnych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10107

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5ce1538a6a6141fd8239b8c83a3192ae/
URN
urn:pw-repo:WUT5ce1538a6a6141fd8239b8c83a3192ae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page