Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adopting VR Glove in an Application Facilitating Mobile Phone Usage for Visually Impaired

Joanna Wierzchoń

Abstract

This thesis is about a project which purpose is to make it easier for people with limited capabilities of using a screen of a mobile device operated by Android operating system. To fill the purpose, there will be an additional device used - a VR glove that connects to the mobile phone using Bluetooth. The application is developed using React Native.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Wierzchoń (FMIS) Joanna Wierzchoń,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Wykorzystanie kontrolera rękawiczki VR w aplikacji wspomagającej używanie telefonów komórkowych przez osoby niedowidzące
Supervisor
Paweł Kotowski (FMIS/DCSDCAM) Paweł Kotowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Kaczmarski (FMIS/DIPS) Krzysztof Kaczmarski,, Department of Information Processing Systems (FMIS/DIPS)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Krzysztof Kaczmarski (FMIS/DIPS) Krzysztof Kaczmarski,, Department of Information Processing Systems (FMIS/DIPS)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Kotowski (FMIS/DCSDCAM) Paweł Kotowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Kotowski (FMIS/DCSDCAM) Paweł Kotowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
android, react, react-native, niedowidzący, bluetooth
Keywords in English
android, react, react-native, visually impaired, bluetooth
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy projektu ułatwiającego korzystanie z urządzenia telefonicznego z systemem Android osobom o ograniczonych możliwościach korzystania z ekranu dotyko- wego. Wykorzystane do tego zostanie dodatkowe urządzenie będące rękawiczką VR, łączące się z telefonem za pomocą technologii Bluetooth. Aplikacja jest tworzona przy pomocy React Native.
File
  • File: 1
    Wykorzystanie_kontrolera_rękawiczki_VR_w_aplikacji_wspomagającej_używanie_telefonów_komórkowych_przez_osoby_niedowidzące.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29690

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5c8fd60919b74ba0a57fe8de167830a9/
URN
urn:pw-repo:WUT5c8fd60919b74ba0a57fe8de167830a9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page