Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and strength calculations of a trailer for kayaks and canoes

Michał Aleksander Traczewski

Abstract

The main purpose of this thesis was to design a trailer to serve as a repair and transportation station for professional kayaks and canoes manufacturers or national teams involved in kayaking sport. This involved building a three-dimensional computer model of individual structural elements and carrying out strength analysis of the most important of them using the FEM program. In the introduction to the work, the initial design assumptions are specified, the most important regulations that the trailer must meet to participate in traffic are given, and the existing design solutions useful for creating the model in Solid Works 2018 and fixing structure elements is described in detail. The elements under consideration include: a support cage, side doors and a tailgate. The next stage was the calculation and selection of gas cylinders used to open the side doors. In the further part of the work, a frame for kayaks assembly is presented and a fully loaded transport space is visualized. Next additional elements of the trailer were proposed, and a tow truck matched to the dimensions of the designed structure was selected. Moreover, a strength analysis of the most important elements was performed using the ANSYS Workbench R1 2019 program, which uses for calculations the finite element method. The end of the work includes visualizations of the complete design, a summary of the results obtained and development perspectives for the trailer structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Aleksander Traczewski (FACME) Michał Aleksander Traczewski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt oraz obliczenia wytrzymałościowe przyczepy do przewozu kajaków i kanadyjek
Supervisor
Mariusz Pyrz (FACME/IV&CE) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV&CE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2204
Reviewers
Andrzej Reński (FACME/IV&CE) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Mariusz Pyrz (FACME/IV&CE) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
przyczepa do transportu kajaków, klatka nośna, projektowanie, MES, analiza wytrzymałościowa
Keywords in English
kayak trailer, carrying cage, design, FEM, strength analysis
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie przyczepy służącej jako stacja naprawczo-przewozowa dla producentów łodzi sportowych bądź drużyn narodowych zajmujących się wyczynowym sportem kajakowym. Polegało to na zbudowaniu trójwymiarowego modelu komputerowego poszczególnych elementów konstrukcji oraz wykonaniu analizy wytrzymałościowej najważniejszych z nich przy pomocy programu MES. We wstępie pracy określono początkowe założenia projektowe, podano najważniejsze przepisy jakie przyczepa musi spełnić, żeby poruszać się po drogach oraz dokonano przeglądu istniejących rozwiązań konstrukcyjnych przydatnych przy tworzeniu przyczepy. Następie szczegółowo opisano proces tworzenia modelu w programie Solid Works 2018 oraz mocowania poszczególnych elementów konstrukcji. W skład opisywanych elementów wchodzą: klatka nośna, drzwi boczne oraz klapa tylna. Kolejnym etapem było obliczenie i dobranie siłowników gazowych, wykorzystanych do otwierania drzwi bocznych. W dalszej części pracy przedstawiono projekt stelaża umożliwiający montaż kajaków oraz zwizualizowano w pełni załadowaną przestrzeń transportową. Następnie zaproponowano elementy dodatkowe wyposażenia przyczepy oraz dobrano lawetę pasującą do wymiarów zaprojektowanej konstrukcji. Przeprowadzono ponadto analizę wytrzymałościową najbardziej istotnych elementów klatki nośnej posługując się programem ANSYS Workbench R1 2019 wykorzystującym do obliczeń metodę elementów skończonych. Zakończenie pracy zawiera wizualizacje kompletnego projektu, podsumowanie uzyskanych wyników oraz perspektywy rozwoju konstrukcji przyczepy.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_MTraczewski_APD.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35445

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5c7bcc315089461a9c0c3ff7c1d3c561/
URN
urn:pw-repo:WUT5c7bcc315089461a9c0c3ff7c1d3c561

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page