Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza wyboru żródła ciepła w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w zasiegu sieci ciepłowniczej

Ivan Bihunyak

Abstract

Dana praca opisuje problem wyboru źródła ciepła na przykładzie budynku wielorodzinnego znajdującego się w zurbanizowanym terenie. W pracy omówione i porównane koncepcje źródeł ciepła - węzła ciepłowniczego oraz kotłowni.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ivan Bihunyak (FEE) Ivan Bihunyak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Jarosław Olszak (FEE/DPEGHS) Jarosław Olszak,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Olszak (FEE/DPEGHS) Jarosław Olszak,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Praca dyplomowa, źródło ciepła, węzeł ciepłowniczy, kotłownia, budynek wielorodzinny
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska_IB.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12477

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5c56aee1788b42f2b3b13ba69a568e1e/
URN
urn:pw-repo:WUT5c56aee1788b42f2b3b13ba69a568e1e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page