Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modular business simulation game development environment

Tomasz Włodzimierz Zieliński

Abstract

The purpose of this study was to develop software tool. This computer program had to live up to current standards and fulfill consumer needs. New technologies has been used to achieve this goal. Environment allows games to be played through the Internet or local network. Well designed games can be configured and extended. The study examined already existing software tools developed by Marketplace Simulations, The Business Strategy Game and other students. Next step was to set up goals for the project. Following chapters contains description of modular business simulation game development environment. User and administrator manual has also been included. Its main emphasis is on software architecture and data models because it is the core of the simulation environment. Finally engineering thesis explains process of implementing compatible simulation. Short experiment is presented with screenshots. The thesis provides explanation of decision made during design and implementation stages. At the and there is summary of the results of the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Włodzimierz Zieliński (FEIT/AK) Tomasz Włodzimierz Zieliński,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Modułowe środowisko do budowy symulatorów rynku
Supervisor
Janusz Granat (FEIT/AK) Janusz Granat,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Śliwiński (FEIT/AK) Tomasz Śliwiński,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Janusz Granat (FEIT/AK) Janusz Granat,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
komputerowa gra ekonomiczna, zarządzanie strategiczne, symulacja rynku, środowisko modułowe, aplikacja internetowa, konfigurowalny, Flask, PostgreSQL, Python
Keywords in English
business simulation game, business strategy, marketplace simulation, modular environment, web application, configurable, Flask, PostgreSQL, Python
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy jest przedstawienie istniejących gier rynkowych i stworzenie narzędzia czerpiącego z dorobku poprzednich twórców, dopasowanego do potrzeb odbiorców, wykorzy- stując przy tym nowe technologie. Efektem mojej pracy jest modułowe środowisko do budowy symulatorów rynku. Pozwala ono na przeprowadzanie rozgrywki przez sieć i cechuje się rozsze- rzalnością i możliwością konfiguracji. Zaczynam od przeglądu dotychczasowych programów do symulacji rynku firm Marketplace Simulations, The Business Strategy Game oraz poprzednich programów napisanych przez studentów. Na podstawie doświadczeń zebranych na laborato- rium, wymagań promotora i obserwacji innych produktów formułuję założenia projektu. W celu spełnienia postawionych wymagań, sprawnej budowy aplikacji oraz poszerzenia swojej wiedzy z dziedziny technologii webowych decyduję się na poniższe narzędzia. Przybliżam je czytelnikowi, ich atuty i niedoskonałości oraz jak z nich korzystać. W celu ułatwienia korzystania z programu i dalszego rozwoju przez inne osoby moja praca zawiera instrukcję użytkownika i administratora. Szczególnie dokładnie opisana jest architektura, model danych środowiska. Stanowi ono szkie- let budowy symulacji. Pozwala na definiowanie własnych symulacji. Zamieszczona instrukcja stanowi wystarczające źródło do zrozumienia działania aplikacji. Zainteresowani użytkownicy znajdą przykłady definicji symulacji i zrozumieją środowisko na tyle, żeby dodać do niego funk- cjonalność. Opisuję decyzje podjęte przy projektowaniu architektury, tworzeniu modelu danych i implementacji. Wymieniam możliwości rozwoju aplikacji. Dokument zawiera również opis przebiegu eksperymentów przeprowadzonych na aplikacji. Dla większej przejrzystości zostały one wzbogacone o zrzuty ekranu aplikacji.
File
  • File: 1
    inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31931

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5c15fc61df9f44e79504b5c80ec42448/
URN
urn:pw-repo:WUT5c15fc61df9f44e79504b5c80ec42448

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page