Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of transnational corporations on market development in chosen countries

Paulina Aleksandra Lipko

Abstract

This academic work had brought up an issue of effects which are caused by transnational corporations. For this purpose there were analyzed databases from institutions such as Organisation for Economic Co-operation and Development and The United Nations Conference on Trade and Development. What is more there was interpretation of PwC(PricewaterhouseCoopers) report and Growth Development Product table including transnational corporations by their income. There were also analyzed terms globalization and transnational corporations. Those words were verified by their features, advantages and disadvanteges. Main research material were various economic books and earlier mentioned statistics. After verifying outcome of this academic work there was created a statement. Along with the appearence on new economic market the biggest group of features are positive. They are bringing investment capital, activating labor market and they have influence on technology. On the other hand some of the corporations are taking back to their own country money that they have earned abroad. There are also inequalities which were created by the process. In this academic work there was also brought up for discussion world market and its future but the case wasn't settled. There were found directions of Foreign Direct Investment flows. The most corporations that are putting their money abroad are from the United States of America and the continent that is taking the most of them is Asia.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Aleksandra Lipko (FASS) Paulina Aleksandra Lipko,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rola korporacji transnarodowych w rozwoju gospodarczym wybranych krajów
Supervisor
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
globalizacja, korporacje transnarodowe, Produkt Krajowy Brutto, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne
Keywords in English
globalization, transnational corporations, Growth Development Product, Foreign Direct Investments
Abstract in Polish
Niniejsza praca naukowa porusza problematykę efektów jakie niosą korporacje transnarodowe. W tym celu zostały przeanalizowane bazy danych instytucji takich jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. Ponadto zinterpretowano Raport PwC (PricewaterhouseCoopers) i ranking PKB państw włączając w to korporacje ze względu na ich przychody. Zostały również przeanalizowane pojęcia globalizacji i korporacji transnarodowych. Uwzględniono w pracy cechy obu wyrażeń, a także ich wady i zalety. Głównymi materiałami badawczymi były książki z dziedziny ekonomii oraz wcześniej wspomniane dane statystyczne. Po zweryfikowaniu wyników zawartych w pracy dyplomowej stwierdzono iż największą grupą efektów jakie niosą wraz z pojawieniem się na nowym rynku korporacje transnarodowe są elementy korzystne. Wprowadzają one kapitał inwestycyjny, stymulują rynek pracy oraz wpływają na rozwój technologiczny państw. Natomiast negatywnymi aspektami są wyprowadzane pieniądze przez niektóre korporacje do państw macierzystych i nierówności, które powstają wraz z procesem rozwoju. W pracy poruszono temat dyskusji badaczy o globalnej gospodarce i jej przyszłości jednak pozostaje ona elementem nierozstrzygniętym. Ustalono również główny kierunek odpływu jak i napływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. W kwestii pierwszego aspektu liderem wśród państw z których pochodzą korporacje inwestujące poza granicami są Stany Zjednoczone. Natomiast największy napływ trafia na kontynent Azjatycki.
File
  • File: 1
    Paulina_Lipko_praca_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28004

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5bfac626b2f84de1bb80aa867391528b/
URN
urn:pw-repo:WUT5bfac626b2f84de1bb80aa867391528b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page