Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computer game based on 3D graphic engine

Aleksandra Kuchna, Tadeusz Krzysztof Kuchna

Abstract

Subject of thesis is implementation of computer game based on 3D graphic engine, also creation of univer sal interface framework and integrating it with game engine. Java platform and jMonkey Engine were chosen for game realization. During the project game ĺřamework overlaying jMonkey engine were developed and required helpers were introduced. Ways for controlling game mechanics have been developed. Also set of special effects and utilities al lowing its implementation have been prepared. Universal interface třamework has been created, allowing creation of components which are independent fl-nm platform. System assumes that some components require implementation for specific platform. In this project it was done for inner game engine. By integrating interface &amework with created game, utility allowing flexible creation of complex interface has been created for the game. The result aúer realization of this project is a simple game being a combination of arcade and cRPG game.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Kuchna (FEIT/ICS) Aleksandra Kuchna,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tadeusz Krzysztof Kuchna (FEIT/ICS) Tadeusz Krzysztof Kuchna,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Gra komputerowa wykorzystująca trójwymiarowy silnik graficzny
Supervisor
Przemysław Rokita (FEIT/ICS) Przemysław Rokita,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000778
Keywords in Polish
gra, Java, interfejs, GUI, jMonkey
Keywords in English
game, Java, interface, GUI, jMonkey
Abstract in Polish
Tematem pracy jest implementacja gry komputerowej wykorzystującej trójwymiarowy silnik graficzny oraz stworzenie uniwersalnego szkieletu interfejsu i jego integracja z silnikiem gry. Do realizacji gry została wy brana platforma Java oraz silnik jMonkey. W trakcie realizacji projektu został opracowany szkielet gry będący nakładką na silnik jMonkey i wprowa dzający udogodnienia potrzebne przy realizacji tej gry. Opracowane zostały mechanizmy kontrolujące mechanikę gry. Przygotowany został również zbiór efektów specjalnych oraz narzędzi umożliwiających ich realizację. Został utworzony szkielet uniwersalnego interfejsu pozwalający na tworzenie komponentów niezależnych od platformy. System zakłada, że niektóre komponenty wymagają implementacji dla danej platformy, w wypadku tego projektu zostało to wykonane dla wewnętrznego silnika gry. Dzięki integracji szkieletu z tworzonâ grą uzy skano narzędzie pozwalające na elastyczne zbudowanie złożonego interfejsu dla zaimplementowanej gry. Efektem realizacji projektu jest prosta gra będâca połączeniem gry zręcznościowej i cRPG.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5be9710acceb41d29670b985c434082d/
URN
urn:pw-repo:WUT5be9710acceb41d29670b985c434082d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page