Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Investigation of the internal structure of 3D prints using industrial computed tomography

Anna Ewa Trzcionkowska

Abstract

Due to the increasing availability and dynamic development of commercial 3D printers, the influence of selection of print parameters on its quality has been examined, with speed of printing, layer height and fill percentage as main parameters. The first part of the work discusses the process of creating a model and converting it to the language understood by the printer and programs used for this purpose. Then the construction of typical commercial 3D printer and preparing the printer for work have been presented. The next section describes the design and operation of a computed tomography (CT), which allows making non destructive tests on using samples. In the further part of the work, the process of processing the obtained point clouds in the measurement process has been discussed, which allowed to carry out the necessary measurements. Finally, a detailed analysis of the obtained results was carried out. To the research printer Anet A6, tomography METROTOM 800 and programs Inventor, VGStudio Max and Cura 14.07 have been used.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Ewa Trzcionkowska (FM) Anna Ewa Trzcionkowska,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Badania struktury wewnętrznej wydruków 3D z zastosowaniem przemysłowej tomografii komputerowej
Supervisor
Tomasz Kowaluk (FM/IMBE) Tomasz Kowaluk,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Kowaluk (FM/IMBE) Tomasz Kowaluk,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Michał Jankowski (FM/IMBE) Michał Jankowski,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
tomografia komputerowa, techniki przyrostowe, druk 3D, parametry druku
Keywords in English
computed tomography (CT), additive manufacturing, 3D printing, print parameters
Abstract in Polish
Ze względu na rosnącą popularność i dynamiczny rozwój rynku komercyjnych drukarek 3D przeprowadzone zostały pomiary wpływu doboru parametrów wydruku na jakość wydrukowanego przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem prędkości drukowania, wysokości warstw i wypełnienia. W pierwszej części pracy został omówiony proces tworzenia modelu i przekonwertowania go na język rozumiany przez drukarkę, oraz programy przeznaczone do tych zadań. Następnie przedstawiono budowę typowej komercyjnej drukarki 3D i wyjaśniono poszczególne etapy przygotowania jej do pracy. W kolejnym punkcie opisana jest budowa i zasada działania tomografu komputerowego, który umożliwia przeprowadzenie badań nieniszczących na używanych próbkach. Przedstawiono tu czynności przygotowujące do wykonania potrzebnych pomiarów oraz opisano przebieg badania. W dalszej części pracy omówiony został proces obróbki otrzymanych w pomiarze chmur punktów, który umożliwia wykonanie potrzebnych pomiarów. Na końcu przeprowadzono szczegółową analizę otrzymanych wyników pomiarów. Do badań wykorzystano drukarkę Anet A6, tomograf METROTOM 800 oraz programy Inventor, VGStudio Max i program dostarczony przez producenta Cura 14.07.
File
  • File: 1
    278296_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34711

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5b99e66135b746dea3dae69493f338ca/
URN
urn:pw-repo:WUT5b99e66135b746dea3dae69493f338ca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page