Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction of a measurement and executive system for the needs of the automation laboratory

Maciej Zwolan

Abstract

Construction of a measurement and executive system for the needs of the automation laboratory The aim of the work was to create a measurement and executive system for the didactic needs of the Laboratory of the basics of automation and theory of machines, conducted at the Faculty of SiMR PW in the field of Mechanics of vehicles and working machines in the fourth semester of engineering studies. The device created for the diploma thesis has four channels for measuring the voltage, two channels counting pulses, two PWM signal outputs and control over the four digital outputs of the microcontroller. Communication between the user and the device takes place via the built-in USB interface using text communication with the suggested command template. The code for operating the device was written in the programming language C using libraries supporting the microcontroller used. The system was placed in a plastic housing with a transparent plate in the upper part to view the interior of the device. The work presents basic concepts regarding the operation of control systems and their application. The structure and examples of microcontroller application are presented. Several examples of control devices used to build measuring and executive systems have been presented. To test the system, an application written in Python was created thanks to the extension called PyQt, with which it is possible to create graphical interfaces to the application.. The application sends commands to the measurement and executive system and receives the measurement values by presenting them in the graphics window.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Zwolan (FACME) Maciej Zwolan,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Budowa układu pomiarowo-wykonawczego na potrzeby laboratorium automatyki
Supervisor
Sebastian Korczak (FACME/IMDF) Sebastian Korczak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Przybyłowicz (FACME/IMDF) Piotr Przybyłowicz,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2146
Reviewers
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Sebastian Korczak (FACME/IMDF) Sebastian Korczak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Układ pomiarowy, Arduino, Przetwornik analogowo-cyfrowy, Sygnał PWM
Keywords in English
Measuring system, Arduino, Analog-digital converter, PWM signal
Abstract in Polish
Budowa układu pomiarowo-wykonawczego na potrzeby laboratorium automatyki Celem pracy było utworzenie układu pomiarowo-wykonawczego na potrzeby dydaktyczne z przedmiotu Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn prowadzone na wydziale SiMR PW na kierunku Mechanika pojazdów i maszyn roboczych w semestrze czwartym studiów inżynierskich. Powstałe na rzecz pracy dyplomowej urządzenie posiada cztery kanały umożliwiające pomiar napięcia, dwa kanały zliczające impulsy, dwa wyjścia sygnału PWM oraz kontrolę nad czterema cyfrowymi wyjściami mikrokontrolera. Komunikacja między użytkownikiem a urządzeniem odbywa się poprzez wbudowane złącze USB z wykorzystaniem komunikacji tekstowej z zaproponowanym szablonem komend. Kod do obsługi urządzenia został napisany w języku programowania C z wykorzystaniem bibliotek obsługujących zastosowany mikrokontroler. Układ został umieszczony w plastikowej obudowie z przeźroczystą płytą w górnej części w celu obejrzenia wnętrza urządzenia. W pracy zostały przedstawione podstawowe pojęcia dotyczące pracy układów sterujących oraz ich zastosowanie. Przedstawiona została budowa oraz przykłady zastosowania mikrokontrolerów. Zaprezentowanych zostało kilka przykładowych urządzeń sterujących wykorzystywanych do budowy układów pomiarowo-wykonawczych. Do przetestowania układu powstała aplikacja napisana w języku Python dzięki rozszerzeniu o nazwie PyQt, które pozwala na tworzenie interfejsów graficznych do aplikacji. Aplikacja wysyła komendy do układu pomiarowo-wykonawczego i odbiera wartości pomiarów prezentując je w oknie graficznym.
File
  • File: 1
    267799_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33931

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5b92e4c2b47743bfb5737da3fbe3cacc/
URN
urn:pw-repo:WUT5b92e4c2b47743bfb5737da3fbe3cacc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page