Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

SquashPartner - mobile application supporting searching and contact with squash players

Marta Grętkiewicz

Abstract

The thesis is a preliminary response to market demand in finding sparring partners for playing squash. Among the sports community was identified the lack of a dedicated mobile tool which meets users’ requirements, that is giving possibility to easily find the player with the desired characteristic (skills level, age, sex, availability) and to make a contact. The created application lets users register in dedicated community. By creating a search feature allowing to define the criteria, user can in a simple way and being almost everywhere, find an interesting player and easily contact him using different forms of contact. There was established the function of recommending players who may be interesting to an active user, based on the chosen of analysed recommendation systems, which was the most suitable according to the author. In conclusion, this paper also describes the test results and further possibilities for application’s development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Grętkiewicz (FEIT) Marta Grętkiewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
SquashPartner - aplikacja mobilna wspierająca poszukiwanie i kontakt z graczami squasha
Supervisor
Marek Średniawa (FEIT) Marek Średniawa,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Średniawa (FEIT) Marek Średniawa,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja mobilna, systemy rekomendacji
Keywords in English
mobile application, recommendation systems
Abstract in Polish
Niniejsza praca jest wstępną odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe w zakresie poszukiwania sparingpartnerów do gry w squasha. Wśród społeczności sportowej zidentyfikowano brak dedykowanego narzędzia mobilnego spełniającego wymagania użytkowników, to znaczy pozwalającego na łatwe znalezienie gracza o pożądanej charakterystyce (poziom umiejętności, przedział wiekowy, płeć, dostępność), oraz kontakt z nim. Stworzona aplikacja mobilna pozwala na dołączenie graczy w squasha do dedykowanej tej grze społeczności. Dzięki stworzeniu funkcji wyszukiwarki pozwalającej na zdefiniowanie kryteriów, użytkownik może w prosty sposób, w każdym miejscu wyszukać za pomocą aplikacji odpowiedniego partnera i skontaktować się z nim wykorzystując wiele różnych kanałów komunikacji. W aplikacji uwzględniono funkcję rekomendacji partnera, dla której przeanalizowano wiele możliwych metod ogólnych i wybrano najlepiej pasującą, zdaniem autorki, do przedmiotu pracy. W podsumowaniu niniejszej pracy opisano również wyniki testów aplikacji oraz potencjalne, dalsze możliwości jej rozwoju.
File
  • File: 1
    Grętkiewicz_Marta_praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9802

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5b86ac91a6cd4744a0374d9f665f1eaa/
URN
urn:pw-repo:WUT5b86ac91a6cd4744a0374d9f665f1eaa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page