Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of software supporting edition of audiovisual materials in virtual reality environment

Zuzanna Urbańska

Abstract

Development of virtual reality is increasing therefore it is used increasingly in everyday life. More and more applications introduce possibility of using VR glasses which serve to expand functionality of a program. This technology was chosen, because it allows to make different kind of interactions with software, other than with a mouse or a keyboard. The subject of thesis was development of software supporting edition of audiovisual materials in virtual reality environment. As part of work an application was created, which allows to edit audiovisuals using virtual reality glasses and LeapMotion module. This module allows to make interactions with virtual environment using only hands. Thesis contains a short theory of mixing video and an introduction to virtual reality. Subsequently an overview of hardware solutions is described, among which the most appropriate to create an application were chosen. In the next section there is described process of creating project and a description of each module on which virtual environment is divided. Description of each module contains its structure and mode of action. Additionally, at every module, if there was any problem in the process of implementation, solutions are placed. Next there are described tests which were carried out on five-person group and presented their feelings. Testers after testing software filled in the questionnaire. Form consist five questions. For each of them people were supposed to give points from one to five. Smoothness, intuitive and layout were assessed very well however number of functionalities and correctness of performance received less points. In last chapter there are presented drawn conclusions from tests and from actions of the software with proposals of its further development. The goal of this study has been achieved – working video edition application has been created.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Urbańska (FM) Zuzanna Urbańska,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Opracowanie oprogramowania wspomagającego montaz materiałów audiowizualnych w środowisku rzeczywistości wirtualnej
Supervisor
Marcin Rafał Witkowski (FM/IMPh) Marcin Rafał Witkowski,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Paśko (FM/IMPh) Sławomir Paśko,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Marcin Rafał Witkowski (FM/IMPh) Marcin Rafał Witkowski,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
wirtualna rzeczywistość, montaż, wideo
Keywords in English
virtual reality, video editing, video
Abstract in Polish
Wirtualna rzeczywistość jest coraz bardziej rozwijana, dlatego też jest ona coraz częściej wykorzystywana w codziennym życiu. Coraz więcej aplikacji wprowadza możliwość korzystania z gogli VR, które służą do rozszerzenia funkcjonalności programu. Technologia ta jest wybierana, ponieważ pozwala ona na inny rodzaj interakcji z oprogramowaniem, niż myszka i klawiatura. Tematem niniejszej pracy było opracowanie oprogramowania wspomagającego montaż materiałów audiowizualnych w środowisku rzeczywistości wirtualnej. W ramach pracy stworzona została aplikacja, która umożliwia montaż przy użyciu okularów VR oraz modułu LeapMotion. Moduł ten pozwala na wykonywanie interakcji z wirtualnym otoczeniem używając samych rąk. Praca zawiera krótką teorię montażu wideo oraz wstęp do wirtualnej rzeczywistości. Następnie opisany jest przegląd dostępnych rozwiązań sprzętowych, spośród których wybrane zostały odpowiednie do stworzenia aplikacji. W kolejnym rozdziale znajduje się koncepcja pracy, w której znajduje się rozkład wirtualnej przestrzeni oraz opisane są pomysły i planowane funkcje programu. W dalszej części pracy opisany jest proces tworzenia projektu oraz opis każdego z modułów, na które podzielone jest wirtualne otoczenie. Opis każdego z modułów zawiera budowę i sposób działania. Dodatkowo przy każdym z modułów, jeśli pojawiały się problemy podczas implementacji, znajdują się ich rozwiązania. W następnej kolejności opisane są testy przeprowadzone na pięcioosobowej grupie oraz przedstawione są odczucia testujących osób. Testerzy po przetestowaniu programu wypełniły ankietę. Ankieta zawierała pięć pytań. Dla każdego z nich należało przydzielić punkty od jednego do pięciu. Płynność, intuicyjność oraz szata graficzna zostały ocenione bardzo dobrze natomiast liczba funkcjonalności oraz poprawność wykonania otrzymały mniej punktów. W ostatnim rozdziale przedstawione są wyciągnięte wnioski z powyższych testów oraz z samego działania programu wraz z propozycjami dalszego rozwoju aplikacji. Cel niniejszej pracy został osiągnięty – stworzona została działająca aplikacja do montażu wideo.
File
  • File: 1
    278299_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34068

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5b5f6919844f491cab854ca78d5b5ec4/
URN
urn:pw-repo:WUT5b5f6919844f491cab854ca78d5b5ec4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page