Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study on the possibility of multiple use of [Emim][Br] ionic liquid for dissolution of chitin particles

Marta Zawadowska

Abstract

The goal of the work was a study to check the ability of the ionic liquid [Emim][Br] to dissolve α-chitin The possibility of reuse of [Emim][Br] several times (three times) has been also investigated in the work. The changes in the structure of chitin particles were investigated on the bassis of photographse taken using electron microscope (SEM), for magnification of 100x, 250x, 1000x, 2500x and 5000x. The changes in chemical structure of chitin and ionic liquid were by comparing spectra of FTIR for samples after recovery. These spectra have been compared with spectra of original substances. . Studies have shown that [Emim] [Br] ionic liquid is a good solvent of chitin, each subsequent regeneration process does not deteriorate this properties. Comparison of FTIR spectra of both ionic liquid and chitin showed no significant changes, therefore, the chemical composition of these compounds is not changes during the process. The SEM images showed increase in porosity and corrugation of a surface of chitin paerticles with each consecutive cycle. This work was funded by National Science Center under a grant no. DEC-2013/09 / B / ST8 / 00144
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Zawadowska (FCPE) Marta Zawadowska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie możliwości wielokrotnego stosowania cieczy jonowej [Emim][Br] do rozpuszczania chityny
Supervisor
Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
31
Internal identifier
DICHP-2540
Reviewers
Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Agnieszka Markowska-Radomska (FCPE/DPKT) Agnieszka Markowska-Radomska,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
ciecz jonowa, a-chityna, rozpuszczalnik, widmo FTIR, mikroskop elektronowy (SEM)
Keywords in English
ionic liquid, a-chitin, dissolvent, electron microscope
Abstract in Polish
W pracy inżynierskie przedstawione są badania mające na celu ocenić zdolność cieczy jonowej [Emim][Br] do rozpuszczania α-chityny. Opisane zostały możliwości regeneracji polimeru jak i cieczy oraz możliwość ponownego wykorzystanie tej samej cieczy w kolejnych trzech cyklach badań. Do oceny zmiany struktury chityny po każdym cyklu użyto mikroskopu elektronowego (SEM) i porównano zdjęcia dla powiększeń 100x, 250x, 1000x, 2500x oraz 5000x. Zmiany w strukturze chemicznej chityny oraz cieczy jonowej określono na podstawie porównania widm FTIR. Przedstawiono wykresy zestawiające widma związku wyjściowego i po każdym z kolejnych cykli. Badania dowiodły że ciecz jonowa [Emim][Br] to dobry rozpuszczalnik chityny, każdy kolejny proces regeneracji nie pogarsza tej właściwości. Porównanie widm FTIR zarówno cieczy jonowej jak i chityny, wykazały, że nie pojawiają się, ani nie zanikają żadne z wiązań, zatem budowa tych związków nie ulega zmianie w trakcie procesu. Natomiast zdjęcia przy użyciu mikroskopu elektronowego, dowiodły, że każdy kolejny cykl powoduje rozbudowanie powierzchni właściwej badanego polimeru. Niniejsza praca była finansowana z budżetu Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu nr. DEC-2013/09/B/ST8/00144
File
  • File: 1
    Marta_Zawadowska_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8978

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5b4efc7db0504a18851d2923fe6cd33d/
URN
urn:pw-repo:WUT5b4efc7db0504a18851d2923fe6cd33d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page