Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Educational platform for music schools

Milena Jachimowska

Abstract

The present diploma thesis describes the process of design, implementation and testing educational platform for music schools. The platform offers functionalities such as creating exercises and sharing them with students, creating musical notation and using a module that selects exercises for practice having regard to user statistics. The platform has been implemented as a web application with use of technologies such as Spring, Vue.js and PostgreSQL. Business requirements to be met by the application as well as the architecture of the solution are delineated in the first chapters. Tools and technologies applied when implementing the application are characterised afterwards. Thesis is concluded by description of the obtained effects along with the opportunities of development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Milena Jachimowska (FEIT/ICS) Milena Jachimowska,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Platforma edukacyjna dla uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia
Supervisor
Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
40/19 (2633)
Reviewers
Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz M. Protaziuk (FEIT/ICS) Grzegorz M. Protaziuk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
platforma edukacyjna, szkoła muzyczna, zapis nutowy, aplikacja internetowa, Vue.js, Spring
Keywords in English
educational platform, music school, musical notation, web application, Vue.js, Spring
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje proces projektowania, implementowania i testowania platformy edukacyjnej dla uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia. Platforma umożliwia między innymi tworzenie i udostępnianie uczniom ćwiczeń, tworzenie zapisu nutowego oraz korzystanie z modułu dobierającego kolejne ćwiczenia z uwzględnieniem statystyk ucznia. Zrealizowana została między innymi przy użyciu technologii Spring, Vue.js i PostgreSQL jako aplikacja internetowa. Przedstawione zostały wymagania, które taka aplikacja powinna spełniać, architektura rozwiązania oraz narzędzia i technologie wykorzystane przy implementacji. Pracę wieńczy opis efektów i możliwych ścieżek rozwoju.
File
  • File: 1
    pdi_milena_jachimowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32085

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5b4b4e978cf0444588badafcb0d4f890/
URN
urn:pw-repo:WUT5b4b4e978cf0444588badafcb0d4f890

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page