Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

interactive tourist map of the central Noteć river valley

Marek Zbigniew Nowicki

Abstract

The engineering work describes the process of developing an interactive tourist map of the Central Noteć Valley. It is based on the processing of data from the BDOT10k database in the PL-1992 coordinate system. The program in which the map was developed is ArcMap. The work consists of two parts: descriptive and experimental. The first part describes the area of the study in terms of geography, history and nature. The following subsections contain information about tourist attractions in the commune division. The definitions of the most important terms, i.e. maps, cartography, interactivity were also specified. The second part is a description of the map creation. It contains information about the program used. The process was divided into five stages. The first one is the selection of data which included selecting the spatial data necessary to develop a tourist map. In the second stage, scales and content were determined. The third contained the editing of the data that was necessary to perform the generalization. The penultimate stage is generalization. In it, tools were used that allowed the selection of objects due to attributes (eg due to the surface). The fifth stage is symbolization. In this subsection, the problem of determining cartographic signs suitable for map content elements was approached. The developed product has been converted to ArcReader. Keywords: map,
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Zbigniew Nowicki (FGC) Marek Zbigniew Nowicki,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Interaktywna mapa turystyczna Doliny Środkowej Noteci
Supervisor
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł J. Kowalski (FGC/DC) Paweł J. Kowalski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
mapa, mapa turystyczna, dane przestrzenne, BDOT10k, kartografia, symbolizacja, generalizacja, atrakcja turystyczna, Noteć, Dolina Środkowej Noteci
Keywords in English
map, tourist map, spatial data, BDOT10k, cartography, symbolization, generalization, tourist attraction, Noteć, Central Noteć river Valley
Abstract in Polish
W pracy inżynierskiej opisano proces opracowania interaktywnej mapy turystycznej Doliny Środkowej Noteci. Opiera się na przetworzeniu danych z bazy danych BDOT10k w układzie współrzędnych PL-1992. Aplikacją, w której mapa została opracowana to ArcMap z grupy ArcGIS. Praca składa się ona z dwóch części: opisowej oraz eksperymentalnej. W pierwszej części opisano obszar opracowania pod względem geograficznym, historycznym i przyrodniczym. Kolejne podrozdziały zawierają informację o atrakcjach turystycznych w podziale gminnym. Wyszczególniono również definicje najważniejszych pojęć czyli mapy, kartografii, interaktywności. Druga część to opis powstawania mapy. Zawiera on informacje na temat użytego programu. Proces został podzielony na pięć etapów. Pierwszy z nich to selekcja danych który obejmował wybranie danych przestrzennych koniecznych do opracowania mapy turystycznej. W drugim etapie ustalano skale i treść. Trzeci zawierał edycję danych, która była konieczna do wykonania generalizacji. Przedostatni etap to generalizacja. W nim zastosowano narzędzia które pozwalały na selekcję obiektów ze względu na atrybuty (np. ze względu na powierzchnię). Piątym etapem jest symbolizacja. W tym podrozdziale pochylono się nad problemem ustalenia znaków kartograficznych odpowiednich dla elementów treści mapy. Opracowany produkt przekonwertowano do ArcReader. Słowa
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_inz_GiK_Marek_Nowicki_ost.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28502

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5b30d966c6934418afad60d2723c8c13/
URN
urn:pw-repo:WUT5b30d966c6934418afad60d2723c8c13

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page