Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Aspects social of cyberterrorism

Paulina Piekut

Abstract

The theme of this work is "Aspects social of cyberterrorism". The study has shown the problem of the threat that cyber terrorism is on the background of society. The main aim of this work is to present the social aspects of cyberterrorism. In this paper I presented definitions, similarities and differences between terrorism and cyberterrorism. I conducted the identification and characterization of the types of attacks cyberterrorism. I introduced the phenomenon of cyberterrorism on a broad background of the security of the country and its citizens, and I presented the organization of the fight against cyber terrorism and the role in this society. In the first chapter I made the analysis of threats posed by terrorism and cyber terrorism by presenting the definition of terrorism and still incomprehensible notion of cyberterrorism on the basis of various literature. In the second chapter I presented the identification of attacks cyberterrorism. Also described the various crimes taking place in cyberspace. I focused here mainly on computer crimes contained in the Council of Europe Convention on Cybercrime and took into consideration the position of the Internal Security Agency. Also I gave examples of such attacks to confirm the presence of seizures cyberterrorism worldwide. However, in the last - the third chapter I gave a general analysis of the social aspects of cyberterrorism. The main subject of analysis is the impact of cyberterrorism on society. Described here are the legal conditions of security in cyberspace. I put special emphasis on the threats cyberterrorism to the social aspects of national security and the role of society in the fight against cyberterrorism. Through the analysis of the phenomenon of cyberterrorism and release him on the broad background of the security of the country and its citizens, I'd like as described by me "phenomenon" is a dangerous and constantly growing threat.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Piekut (FASS) Paulina Piekut,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Społeczne aspekty cyberterroryzmu
Supervisor
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
cyberterroryzm, społeczeństwo, bezpieczeństwo państwa, cyberprzestępstwo, cyberprzestrzeń,
Keywords in English
cyberterrorism, society, security of the state, cybercrime, cyberspace,
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy są „Społeczne aspekty cyberterroryzmu”. W pracy została ukazana problematyka zagrożenia, jaki stanowi cyberterroryzm na tle społeczeństwa. Głównym celem pracy jest przedstawienie społecznych aspektów cyberterroryzmu. W pracy zaprezentowałam definicje, podobieństwa i różnice pomiędzy terroryzmem a cyberterroryzmem. Przeprowadziłam identyfikację i charakterystykę rodzajów ataków cyberterrorystycznych. Przedstawiłam także zjawisko cyberterroryzmu na szerokim tle problematyki bezpieczeństwa kraju i jego obywateli oraz zaprezentowałam organizację walki z cyberterroryzmem i rolę w tym społeczeństwa. W rozdziale pierwszym dokonałam analizy zagrożeń jaki stanowi terroryzm i cyberterroryzm poprzez zaprezentowanie definicji terroryzmu i wciąż niezrozumiałego pojęcia cyberterroryzmu na podstawie różnorodnej literatury. W rozdziale drugim przedstawiłam identyfikację ataków cyberterrorystycznych. Scharakteryzowałam także poszczególne przestępstwa zachodzące w cyberprzestrzeni. Skupiłam się tu głównie na przestępstwach komputerowych zawartych w Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości oraz wzięłam pod uwagę stanowisko Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podałam także przykłady tego rodzaju ataków, które są potwierdzeniem występowania ataków cyberterrorystycznych na całym świecie. Natomiast w ostatnim – trzecim rozdziale poddałam ogólnej analizie społeczne aspekty cyberterroryzmu. Głównym przedmiotem analiz jest wpływ cyberterroryzmu na społeczeństwo. Opisane zostały tutaj uwarunkowania prawne bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Położyłam szczególny nacisk na zagrożenia cyberterrorystyczne wobec aspektów społecznych bezpieczeństwa narodowego oraz na rolę społeczeństwa w walce z cyberterroryzmem. Poprzez analizę zjawiska cyberterroryzmu oraz ukazaniu go na szerokim tle problematyki bezpieczeństwa kraju i jego obywateli chciałam zaznaczyć jak opisywany przeze mnie „fenomen” jest niebezpiecznym i stale narastającym zagrożeniem.
File
  • File: 1
    Piekut Paulina - Społeczne aspekty cyberterroryzmu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13109

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5b2c76bd707f488ca576b84c2fc4702d/
URN
urn:pw-repo:WUT5b2c76bd707f488ca576b84c2fc4702d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page