Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Machine shaft web CAE application

Jan Wojciech Zembowicz

Abstract

Currently available CAD/CAE solutions’ functionalities are not a simple and efficient enough for didactic mechanical design tasks. Shaft.js uses typical web technologies and solutions. Interface of the application, can be displayed on any type of device with a web browser. Application contains rich load editor with 2 ways of defining it. Program also has deeply automated shape editor. Strength calculation module uses the algebraic parser analysing the torque equations, which are created with the load data arrays. Stiffness module uses the finite element analysis with automatic discretization. Calculation results are almost the same, as the analytic methods results, thanks to the workflow and calculation methods of the application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Wojciech Zembowicz (FACME) Jan Wojciech Zembowicz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Aplikacja webowa CAE dedykowana do projektowania wałów maszynowych
Supervisor
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Twardoch (FACME/IMDF) Krzysztof Twardoch,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2145
Reviewers
Michał Hać (FACME/IMDF) Michał Hać,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Krzysztof Twardoch (FACME/IMDF) Krzysztof Twardoch,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Aplikacja internetowa2. Wał maszynowy3. Metoda elementów skończonych4. Analiza składniowa wyrażeń algebraicznych
Keywords in English
1. Web application2. Machine shaft3. Finite element method4. Algebraic expression syntax analysis
Abstract in Polish
Obecnie dostępne rozwiązania CAD/CAE nie zapewniają odpowiednich funkcjonalności potrzebnych do prostej i szybkiej weryfikacji zadań projektowych wałów maszynowych. Potrzebne było stworzenie intuicyjnego systemu, który można uruchomić na dowolnej platformie i nie wiązałaby się z dodatkowymi kosztami takimi jak zakup oprogramowania CAE. Shaft.js wykorzystuje do działania technologie typowe dla stron internetowych. Interfejs programu może dostosować się do wyświetlania na dowolnym typie urządzenia i ekranu. Funkcje programu są rozmieszczone w menu w postaci zakładek HTML. Aplikacja udostępnia edytor stanu obciążenia, pozwala definiować je na 2 sposoby. Udostępnia również edytor kształtu, z funkcjami wspomagającymi proces doboru parametrów geometrycznych. Moduł do obliczeń wytrzymałościowych wykorzystuje analizator składniowy przetwarzający automatycznie generowane ciągi znakowe zawierające równania momentów. Do obliczeń sztywnościowych wykorzystana jest metoda elementów skończonych, z algorytmem automatycznie dzielącym wał na elementy skończone, na podstawie jego kształtu i obciążenia Wyniki obliczeń, dzięki zastosowanym metodom, są niemal identyczne, jak wyniki obliczeń analitycznych.
File
  • File: 1
    JZ_PRACA_DYPLOMOWA_INZYNIERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33746

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5b008d6ab1834475953212158b1704dc/
URN
urn:pw-repo:WUT5b008d6ab1834475953212158b1704dc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page