Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Charakterystyka jednostkowego zużycia wody w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

Michał Wojciechowski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Wojciechowski Michał Wojciechowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Paweł Podwójci (FCEMP/ICEn) Paweł Podwójci,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-09-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
zużycie wody, budownictwo wielorodzinne
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest ocena funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę na podstawie danych eksploatacyjnych w szczególności zużycia wody na różne cele. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. Cześć praktyczna zawiera charakterystykę jednostkowego zużycia wody w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku.
File
  • File: 1
    Michał Wojciechowski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5ae6899d65c342f0b441259b829b048d/
URN
urn:pw-repo:WUT5ae6899d65c342f0b441259b829b048d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page