Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile application supporting art auction management

Adam Przywarty, Maciej Korzeniewski

Abstract

The objective of this thesis was to create a mobile application supporting promotion and presentation of art auctions. Created application is dedicated for Pragaleria, an art gallery in Warsaw. The application presents the content of the gallery in an elegant and clean way, encouraging clients to take part in auctions and buy artworks. The application has a unique user interface, with easy to use controls and attractive graphics. To attract the greatest audience, the application is available on both iOS and Android platforms. Two main parts can be extracted from the development process. One of them was the creation of a backend responsible for extracting needed information from the database provided by gallery’s owners and making it available to the external clients via HTTP protocol. The second part was to create a mobile application. In order to efficiently develop a mobile application for both Android and iOS, research on available cross platform technologies has been done and the most reliable technology has been chosen. Then in this technology, the application was integrated with the backend service and the user interface has been designed and implemented. There was also a research conducted on the available AR technology for detecting vertical planes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Przywarty (FMIS) Adam Przywarty,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Maciej Korzeniewski (FMIS) Maciej Korzeniewski,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Aplikacja mobilna wspierająca zarządzanie aukcjami sztuki
Supervisor
Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Kaczmarski (FMIS/DIPS) Krzysztof Kaczmarski,, Department of Information Processing Systems (FMIS/DIPS)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Krzysztof Kaczmarski (FMIS/DIPS) Krzysztof Kaczmarski,, Department of Information Processing Systems (FMIS/DIPS)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Krzysztof Kaczmarski (FMIS/DIPS) Krzysztof Kaczmarski,, Department of Information Processing Systems (FMIS/DIPS)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
galeria sztuki, dzieła sztuki, aplikacja mobilna, react native, aplikacja międzyplatformowa, rozszerzona rzeczywistość, ciągła integracja, ciągłe wdrażanie
Keywords in English
art gallery, artworks, mobile application, react native, cross-platform application, augmented reality, continuous integration, continuous delivery
Abstract in Polish
Celem tej pracy było stworzenie aplikacji mobilnej wspomagającej promowanie i prezentację wystaw dzieł sztuki. Stworzona aplikacja jest dedykowana Pragalerii, Warszawskiej galerii sztuki. Aplikacja w przejrzysty i estetyczny sposób prezentuje ofertę galeryjną. W rezultacie zachęca to klientów do brania udziału w aukcjach i kupowania dzieł sztuki. Aplikacja ma unikatowy interfejs użytkownika, jest prosta w obsłudze oraz ma atrakcyjną szatę graficzną. Aby dotrzeć do jak największej liczby użytkowników, aplikacja jest dostępna na systemy Android oraz iOS. Można wyróżnić dwie główne części z procesu tworzenia tej aplikacji. Pierwsza z nich to stworzenie serwera odpowiedzialnego za wyciąganie potrzebnych informacji z bazy danych dostarczonej przez właścicieli galerii oraz udostępnianie tych informacji dla zewnętrznych klientów przez protokół HTTP. Drugą częścią było stworzenie aplikacji mobilnej. Wykorzystanie współczesnej, międzyplatformowej technologii pozwoliło w szybkim tempie wyprodukować aplikację pod platformę Android i iOS. Aplikacja mobilna została zintegrowana z serwerem oraz został zaprojektowany i zaimplementowany interfejs użytkownika. Zostały również przeprowadzone badania na temat dostępnych technologii AR do wykrywania płaszczyzn pionowych.
File
  • File: 1
    thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29746

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5adf34edc8864139aca367bf178b32df/
URN
urn:pw-repo:WUT5adf34edc8864139aca367bf178b32df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page