Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment of the friction coefficient between vehicle wheels and the road surface with direct and indirect methods

Karol Piotr Golec

Abstract

The thesis concerns the assessment of the friction coefficient between vehicle wheels and the road surface with direct and indirect methods. In the work the influence of the friction coefficient between vehicle wheels and the road surface on vehicle’s motion under extreme conditions has been analyzed. It has been proven that the friction coefficient between vehicle wheels and the road surface has influence on the maximum speed and acceleration of the vehicle moving linearly. The influence of the friction coefficient between vehicle wheels and the road surface on vehicle’s motion whileovercomingthe bendof the road, driving up a hill or during breaking has been shown. Moreover, the review of friction assessment methods has been presented. The measuring procedure of each method has been described as well as advantages and disadvantages of the methods. The major part of the work was the analysis and comparison of the results of the experimental assessment of the friction coefficient between vehicle wheels and the road surface with direct and indirect methods. The measuring procedureas well as the method of estimation of the values needed in the assessment of the friction coefficient between vehicle wheels and the road surface has been described. The analysis of the results contains a description of measuring uncertainty in each method. Specific features of the methods used in the study such as repeatability in measuring, tendency to lowering or overestimating the results of the researches or difficulties in using each method of the assessment of the friction coefficient between vehicle wheels and the road surface has been pointed out. Keywords: vehicle wheels friction to the road, direct and indirect methods of assessment of the friction coefficient between vehicle wheels and the road, vehicle breaking tests.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Piotr Golec (FT) Karol Piotr Golec,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena przyczepności kół jezdnych pojazdu do nawierzchni drogi metodami bezpośrednimi i pośrednimi
Supervisor
Witold Luty (FT/DVMO) Witold Luty,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Witold Luty (FT/DVMO) Witold Luty,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
przyczepność kół pojazdu do nawierzchni drogi, metody pośredniej i bezpośredniej oceny przyczepności kół pojazdu do nawierzchni drogi, testy hamowania.
Keywords in English
vehicle wheels friction to the road, direct and indirect methods of assessment of the friction coefficient between vehicle wheels and the road, vehicle breaking tests.
Abstract in Polish
Praca dotyczy zagadnień związanych z oceną przyczepności kół jezdnych pojazdu do nawierzchni drogi metodami bezpośrednimi i pośrednimi. W pracy dokonano analizy wpływu przyczepności kół jezdnych do podłoża na zachowanie się pojazdu w wybranych przypadkach ruchu. Wykazano w jaki sposób przyczepność kół jezdnych pojazdu do nawierzchni drogi wpływa na prędkość i przyspieszenie maksymalne samochodu poruszającego po drodze ruchem prostoliniowym. Ukazano wpływ współczynnika przyczepności kół jezdnych pojazdu do podłoża na zachowanie się pojazdu w ruchu krzywoliniowym, w ruchu po wzniesieniu drogi a także podczas hamowania. W dalszej części pracy dokonano przeglądu dostępnych metod bezpośredniej i pośredniej oceny przyczepności kół jezdnych do nawierzchni drogi. Krótko opisano sposób wykonywania pomiarów poszczególnymi metodami oraz wskazano wady i zalety stosowanych metod. Główną część pracy stanowi wykonanie oraz analiza wyników badań służących ocenie przyczepności kół jezdnych do nawierzchni drogi różnymi metodami, zarówno bezpośrednimi jak i pośrednimi. Opisano procedurę pomiarową jaka została przeprowadzona w trakcie wykonywania badań, zastosowany aparat matematyczny służący do oszacowania wartości potrzebnych do obliczenia szacowanej wartości współczynnika przyczepności kół do nawierzchni drogi oraz porównano otrzymane wyniki. W analizie wyników badań opisano niepewność pomiarową charakteryzującą poszczególne metody badań. Wskazano na cechy szczególne wykorzystanych metod badań takie jak, powtarzalność pomiarów, tendencję do zawyżania bądź zaniżania wyników badań, trudności w posługiwaniu się daną metodą oceny przyczepności kół do podłoża.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 9511

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5aad4bdf76e841d0bc5af7ab6f8c5ca0/
  URN
  urn:pw-repo:WUT5aad4bdf76e841d0bc5af7ab6f8c5ca0

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard