Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The system for measuring current voltage characteristics of two-terminal electronic components based on MyRio

Klaudia Wiktoria Feliga

Abstract

The aim of this thesis is to create a device which is able to measure the current voltage characteristics of two-terminal electronic components. Based on that figure, it can identify the passive component that is tested and determine its parameters. This project consists of creating the concept of such device and developing it. What is more it also contains designing the proper user interface that will give to the user the possibility to control the measurement process but also will visualize the analysed data. The last component of the project was to research its qualities. Moreover, for all elements that are tested there are calculated measurements uncertainties. At the beginning of this thesis, there are shown the most popular methods of determining the current voltage characteristics. It also presents the basic information about the components which are used in this project. Afterwards, there is shown the device’s idea scheme and the general information about its work. The next chapter is about the process of developing the device. It is divided into two separate sections: the electronic and the programming one. The electronic part, includes the diagram used to making the electronic circuit and the description of the hardware. The programming part is about the software that has been developed in the graphic programming language LabView. The user’s interface and all of the subroutines hat are used in the project are individually described. The next part of the thesis contains the characteristics of the tests that has been done due to determining the qualitites of the device. There is shown all the collected data, including the parameters value, as well as obtained current voltage characteristics. For one of each type, there has been calculated the measurement ucertainty. In the end, there is the summary of the whole project and the evaluation of the collected results. There are also included the suggestions and directions for further developement of the device.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Wiktoria Feliga (FM) Klaudia Wiktoria Feliga,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
System wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych elementów dwuzaciskowych oparty o platformę MyRIO
Supervisor
Paweł Tomasz Nowak (FM/IMBE) Paweł Tomasz Nowak,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Tomasz Nowak (FM/IMBE) Paweł Tomasz Nowak,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Roman Szewczyk (FM/IMBE) - Industrial Research Institute for Automation and Measurements (PIAP) Roman Szewczyk,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)Author's external affiliation: Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Keywords in Polish
Charakterystyka prądowo-napięciowa, myRio, LabView
Keywords in English
Current voltage characteristics, myRio, LabView
Abstract in Polish
W poniższej pracy dyplomowej, opisany został projekt urządzenia do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych elementów dwuzaciskowych oraz na podstawie stworzonych przebiegów ich identyfikacji, a następnie obliczania ich parametrów. W zakresie tego projektu znalazło się stworzenie koncepcji takiego urządzenia wraz z jego wykonaniem, stworzeniem odpowiedniego interfejsu zapewniającego użytkownikowi zarówno kontrolę, jak i wizualizację otrzymanych danych oraz przeprowadzenie badań jego właściwości użytkowych. Ponadto, zostały wyznaczone niepewności dla wszystkich badanych elementów. Na początku pracy, przedstawiono popularnie stosowane metody wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych. Przypomniano również podstawowe informacje o elementach badanych przy pomocy stworzonego urządzenia. Następnie, pokazany został schemat ideowy urządzenia wraz z ogólnym opisem jego działania. W kolejnym rozdziale, został opisany sposób wykonania omawianego urządzenia. Został on podzielony na dwie części: elektroniczną oraz programistyczną. W pierwszej części, przedstawiono schemat wykorzystany do budowy układu elektronicznego, wraz z opisem części hardwarowej. Druga część -programistyczna, poświęcona jest natomiast stworzonemu do tego projektu programowi w graficznym języku programowaniu LabView. Wydzielone są w niej opisy poszczególnych wykorzystanych programów oraz dodatkowo dodano opis udostępnionego użytkownikowi interfejsu. W dalszej części pracy, opisano przeprowadzone badania służące określeniu właściwości użytkowych urządzenia. Załączono otrzymane wyniki zarówno liczbowe jak i graficzne. W celu dopełnienia wymagań, określono również niepewności dla wszystkich określanych parametrów. Na zakończenie pracy, zrobiono podsumowanie wykonanego projektu wraz z oceną otrzymanych z badań wyników. Dodano również możliwości ulepszenia stworzonego projektu w przyszłości.
File
  • File: 1
    MT_1st_278249.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31796

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5a9c60ea6f6348a8a9b6e52107f377e4/
URN
urn:pw-repo:WUT5a9c60ea6f6348a8a9b6e52107f377e4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page