Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of steel structure of the hall with reinforced concrete columns

Hubert Wojciech Borkowski

Abstract

The topic of the following thesis is Design of steel structure of the hall with reinforced concrete columns. Dimensions of the hall: 24m width, 50.4m length and 8.0m height at the highest point. The hall is located in Siedlce. The main load bearing element is truss which is supported on reinforced concrete columns with a hinge. Trusses are placed with axial spacing equal 7.2m. Reinforced concrete columns are fixed and have scheme of the cantilever. Whereas middle steel columns are placed with a hinge. Purlins have scheme of the continuous multi-span beam. The edge load bearing system consists of spandrel beams. The side supporting structure of the hall is a set of girders of the gable wall, with pinned support on the middle column of the gable wall and the reinforced concrete column. The main beam no. 2 of the gable wall is fixed on both sides to the web of the middle column of the gable wall. All braces, posts and crossbars have a truss bar diagram, i.e. only axial forces are present in them Calculations of the internal forces were performed in the Robot Structural Analysis software. Dimensioning was carried out according to the European Norms PN-EN (Eurocodes). Additionally Idea Statica software was used in order to present map of stresses and Hilti Profis Anchor software in order to perform calculations of adhesive anchors. The Diploma Thesis consists of twelve chapters. In the first section there is technical description, which includes general information about load bearing hall structure, water conditions and types of used materials. In the chapters from two to six there are: assumed types of loadings, results of the structural analysis and dimensioning of the particular construction elements. In the subsequent sections there are conclusions, list of symbols, list of norms, bibliography, list of performed drawings and attachments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Wojciech Borkowski (FCE) Hubert Wojciech Borkowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Hala o konstrukcji dachu stalowej i słupach żelbetowych
Supervisor
Jerzy Grzegorz Idzikowski (FCE/ICE) Jerzy Grzegorz Idzikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
167+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5224
Reviewers
Maciej Cwyl (FCE/ICE) Maciej Cwyl,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Jerzy Grzegorz Idzikowski (FCE/ICE) Jerzy Grzegorz Idzikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hala o dachu stalowym;słup żelbetowy; dzwigar kratowy; Eurokod
Keywords in English
hall with roof steel structure, truss, reinforced concrete column, Eurocode
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest projekt hali o konstrukcji dachu stalowej i słupach żelbetowych. Wymiary hali w osiach konstrukcyjnych wynoszą odpowiednio 24,0m szerokości 50,4m długości oraz 8,0m wysokości w najwyższym punkcie. Hala zlokalizowana jest w miejscowości Siedlce. Głównym układem nośnym hali jest wiązar kratowy ,który jest podparty na słupach żelbetowych przegubowo. Wiązary znajdują się w rostawie osiowym 7,2m.Słupy żelbetowe są utwierdzone i mają schemat wspornika. Natomiast słupy pośrednie ściany szczytowej stalowe są zamocowane obustronnie przegubowo. Płatwie mają schemat belki wieloprzęsłowej ciągłej. Skrajną konstrukcję nośną hali stanowi zespół rygli ściany szczytowej podpartych przegubowo na ,słupku słupie pośrednim ściany szczytowej oraz słupie żelbetowym. Rygiel nr 2 ściany szczytowej utwierdzony jest obustronnie do środnika słupa stalowego pośredniego ściany szczytowej. Wszystkie stężenia oraz słupki i krzyżulce mają schemat pręta kratowego tzn. występują w nich tylko siły osiowe Obliczenia sił wewnętrznych przeprowadzono w programie komputerowym Robot Structural Analysis. Wymiarowanie przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami Europejskim PN-EN (Eurokody).W pracy wykorzystano również program Idea Statica do pokazania mapy naprężeń i Hilti Profis Anchor do obliczenia kotew wklejanych. Praca składa się z dwunastu rozdziałów. W pierwszym znajduję się opis techniczny, który zawiera informacje ogólne na temat konstrukcji nośnej hali, warunków gruntowych oraz użytych materiałów konstrukcyjnych i ich rodzaj. W rozdziałach od drugiego do szóstego zawierają się zebrane obciążenia, wyniki obliczeń statycznych oraz wymiarowanie poszczególnych elementów konstrukcji. W kolejnych znajdują się wnioski spis symboli ,wykaz norm, biografia ,spis rysunków konstrukcyjnych oraz załączniki.
File
  • File: 1
    praca_inż-Hubert_Borkowski-276498.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31133

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5a8d0b0a648e4507909eeea9c9e9bcbe/
URN
urn:pw-repo:WUT5a8d0b0a648e4507909eeea9c9e9bcbe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page